Jednou vetou

Poslanci navrhujú ďalšie zmeny v kompenzáciách pre ŤZP

Alena Bašistová

foto: TASR

Peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia by sa nemal odnímať ľuďom, ak sa budú kvôli štúdiu zdržiavať v zahraničí menej ako 303 dní. Navrhuje to poslankyňa Alena Bašistová (nezaradená), ktorá predložila k novele zákona o kompenzáciách pre ŤZP pozmeňujúci návrh.

Navrhované zmeny Bašistovej ocenil aj minister práce Ján Richter (Smer-SD). Podľa jeho slov je cieľom vlády podporiť týchto študentov. „Upravujeme výnimku, podľa ktorej sa príspevok odníme až po 10 mesiacoch pobytu v zahraničí, ak poberateľ príspevku v zahraničí študuje,“ vysvetlil Richter.

Druhá úprava v rámci Bašistovej návrhu sa týka výkazov pri osobnej asistencii, ku ktorým mali pripomienky zástupcovia zdravotne postihnutých. Upustiť sa má od povinnosti pre ŤZP a osobných asistentov, aby uvádzali denný hodinový rozsah vykonávanej osobnej asistencie. „Pre zabezpečenie efektívnej kontroly, a to najmä kontroly na mieste, sa precizujú ustanovenia o súčinnosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osobného asistenta pri kontrole. Časový rozsah vykonanej asistencie si bude môcť úrad vyžiadať v prípade podozrenia, že príspevok na osobnú asistenciu sa zneužíva,“ vysvetlil Richter.

Koalícia označuje zmeny v kompenzáciách pre ŤZP za významné

Vládu za novelu kritizovala podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). „Na ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a na ľudí, ktorí ich sprevádzajú, teda asistentov, myslíte veľmi málo. Mali ste sem predstúpiť s veľkou novelou zákona o kompenzáciách. To by sa stalo vtedy, keby ste opatrovateľom mimo zariadení zvýšili mesačný príspevok minimálne na minimálnu mzdu. Vy diskriminujete domácich opatrovateľov,“ adresovala koaličným poslancom Ďuriš Nicholsonová, podľa ktorej vláda vytvorila dve kategórie opatrovateľov.

„Tí, ktorí sú v zariadeniach, dostávajú viac ako tí, ktorí sa permanentne starajú o ťažko zdravotne postihnutých ľudí doma. Zjednoťte príspevok na opatrovanie pre všetkých rovnako. Čokoľvek iné sú len marketingové gestá,“ podotkla Ďuriš Nicholsonová.

Kompenzácie ŤZP čakajú viaceré zmeny. Zmení sa systém k lepšiemu?

Preto predložila rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorým sa majú upraviť viaceré oblasti. „Cieľom je vytvoriť podmienky na preklenutie obdobia prechodu z peňažného príspevku na opatrovanie na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, aby bolo možné príspevok na opatrovanie vyplácať až ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku na osobnú asistenciu,“ vysvetlila Ďuriš Nicholsonová.

Podľa nej dnes totiž ľudia nemajú istotu, či a v akej výške im bude priznaný príspevok na osobnú asistenciu. Tiež navrhla, aby sa pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov neskúmal príjem ŤZP ani spoločne posudzovanej osoby.

Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) na ňu reagoval tým, že sa za každú cenu snaží kritizovať tento zákon, pritom keď bola súčasná opozícia v minulosti vo vláde, pre ŤZP neurobila nič. „Ekonomike sa darí, práve preto dávame na kompenzácie pre ŤZP 120 miliónov eur,“ podotkol Tomáš, ktorý upozornil na zvýšenie opatrovateľského príspevku. Tiež odmieta diskrimináciu niektorých opatrovateľov.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie