Jednou vetou

Postup fondu pri reštitúcii kritizovanej SaS bol v súlade so zákonom, reaguje SPF

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Postup pri reštitúcii kritizovanej opozičnou stranou SaS bol v súlade so zákonom 503 z roku 2003.

Podľa prechodného ustanovenia paragrafu 8c sa rokovania o výzvach oprávnených osôb doručených do 28. februára 2011 majú dokončiť podľa predpisov účinných do 1. marca 2011, v zmysle ktorých je možné oprávnenej osobe poskytnúť náhradné pozemky aj v susednom okrese. Uviedol to hovorca Slovenského pozemkového fondu (SPF) Martin Kormoš v reakcii na brífing predstaviteliek SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jarmily Halgašovej o tom, že SPF pridelil v rámci reštitúcií za záhrady v Levoči pôdu aj vo Vysokých Tatrách.

SaS upozornila na ďalšie podvody s pozemkami v rámci reštitúcií

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v stredu upozornila, že za 5,7 hektára pozemkov skonfiškovaných za bývalého režimu v Levoči priznal SPF reštituentom náhradné pozemky v objeme 200 hektárov. Časť z náhradnej pôdy sa pritom nachádza vo Vysokých Tatrách, napríklad v obci Vrbov neďaleko minerálneho prameňa, či na trase budúcej rýchlostnej cesty z Kežmarku do Popradu. Väčšinu z týchto zmlúv podľa Nicholsonovej podpisovala súčasná ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) ešte ako šéfka SPF, posledné dve zmluvy podpísal v roku 2017 jej nástupca na tomto poste.

Ako SPF v reakcii uviedol, keďže predmetný reštitučný nárok bol uplatnený pred týmto termínom, na plnenie tohto nároku sa vzťahujú reštitučné predpisy v znení účinnom do februára 2011, podľa ktorých je možné oprávnenej osobe poskytnúť náhradné pozemky aj v susednom okrese.

„Vzhľadom na veľmi vysokú hodnotu reštitučného nároku oprávnených osôb (Ernest Kahanec a Karin Kahancová, pozn. TASR), ktorý bol priznaný v katastrálnom území (KÚ) Levoča (191.585,34 eur), SPF nemohol vydať celú výmeru náhradných pozemkov v pôvodnom KÚ, nakoľko by týmto spôsobom vznikol nedostatok výmery náhradných pozemkov pre iné oprávnené osoby v tomto katastrálnom území. Podľa v tom čase dostupných informácií bolo potrebné v tom čase riešiť v KÚ Levoča ešte 250 až 300 ha poľnohospodárskej pôdy. Okrem pôvodného KÚ Levoča boli preto predmetnom reštitučných plnení aj pozemky v iných katastrálnych územiach okresu Levoča (Dravce, Spišské Podhradie, Vyšné Repaše, Domaňovce). Po preverení možností riešenia nároku v ďalších katastrálnych územiach tohto okresu boli oprávneným osobám poskytnuté aj pozemky nachádzajúce sa v katastrálnych územiach susedného okresu Kežmarok, vrátane KÚ Vrbov a Veľká Lomnica,“ spresnil pozemkový fond.

Kiska: Slovenské poľnohospodárstvo stojí na hrane, treba doň vrátiť poriadok

„K námietkam týkajúcim sa výmery náhradných pozemkov uvádzame, že zákonný limit pozemkov, ktorý je možné vydať oprávneným osobám, je 150 hektárov pre jednu oprávnenú osobu. V danom prípade išlo o plnenie pre dve oprávnené osoby, každej z nich bolo poskytnutých asi 92 ha pozemkov. Výmera náhradných pozemkov s nižšou bonitou kompenzovala veľmi vysokú bonitu pôvodných pozemkov oprávnených osôb, z ktorej plynula aj vysoká hodnota reštitučného nároku,“ spresnil SPF.

K oceňovaniu reštitučných nárokov a náhrad SPF uviedol, že pôvodné pozemky, ako aj náhradné pozemky sa podľa jedného cenového predpisu, teda vyhlášky Ministerstva financií a cien SR číslo 289 z roku 1990, oceňujú už viac ako 27 rokov, odkedy bol prijatý prvý reštitučný zákon číslo 229 z roku 1991. „Tým je zabezpečené, aby reštituentom bola poskytnutá náhrada, ktorej hodnota zodpovedá hodnote pôvodného majetku v čase, kedy tento majetok prešiel na štát. Oceňovanie pôvodných a náhradných pozemkov podľa rôznych cenových predpisov by bolo v rozpore s podstatou a účelom reštitúcií, ktorým je zmiernenie majetkových krívd občanov,“ dodal pozemkový fond.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie