Jednou vetou

Poukazovanie dávok sociálneho poistenia sa neupraví

Ilustračné foto

foto: unsplash.com

Ustanovenie týkajúce sa poukazovania dávok, tak ako to navrhovala opozičná SaS, sa neupraví. Návrh zákona o sociálnom poistení v stredu v parlamente neprešiel.

Podľa doterajšej právnej úpravy môže Sociálna poisťovňa ustanoviť osobitného príjemcu s jeho súhlasom a so súhlasom poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu vtedy, ak poberateľ dávky alebo zákonný zástupca zo zdravotných dôvodov nemôže výplatu dávky prijímať.

Nezavedie sa opätovne 40 % odpočet daňových výdavkov pri prenájme

Liberáli navrhovali, aby bolo umožnené ustanoviť osobitného príjemcu aj bez súhlasu poberateľa, ak mu to nedovoľuje zdravotný stav. Za osobitného príjemcu je možné v takomto prípade ustanoviť blízku osobu poberateľa dávky sociálneho poistenia.

„Sociálna poisťovňa v zmysle návrhu bude povinná ustanoviť osobitného príjemcu len na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára najneskôr do troch dní,“ konštatuje sa v predkladacej správe.

Návrh reagoval aj na situácie, keď poberateľ dávky sociálneho poistenia nemá blízku osobu, ktorá by ujmu poberateľa dôvodne pociťovala ako svoju vlastnú. V takom prípade podľa predkladateľov malo byť možné rovnako počas troch dní ustanoviť za osobitného príjemcu aj obec, kde má poberateľ dávky trvalý pobyt.

Finančná správa poslala podnikateľom v súvislosti s eKasou 200.000 upozornení

„Dôvodom návrhu sú opakované a dlhoročné problémy stoviek poberateľov dávok sociálneho poistenia a ich najbližších príbuzných, keď sa väčšinou náhle a nečakane ocitnú v situácii, že nie sú schopní zo zdravotných dôvodov prijať dávku, ktorá sa im vypláca v hotovosti, a nemajú zriadený bankový účet, čo je osobitne časté u seniorov, ale aj u ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím,“ priblížili predkladatelia.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie