Jednou vetou

Povinnosť regulovaných subjektov zverejniť cenový návrh sa nezavedie

Ilustračný obrázok

foto: pixabay.com

Povinnosť regulovaných subjektov zverejniť na svojom webovom sídle znenie cenového návrhu a iných návrhov v cenovom konaní pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a Regulačnou radou sa nezavedie. Poslanci v stredu zmenu Obchodného zákonníka z dielne opozičného poslanca za SaS Karola Galeka odmietli.

Poukazovanie dávok sociálneho poistenia sa neupraví

Návrh mal za cieľ zvýšiť verejnú kontrolu hospodárenia a cenotvorby prirodzených monopolov v energetike, tepelnej energetike a vodnom hospodárstve a zvýšiť spoločenskú zodpovednosť prirodzených monopolov.

Galek navrhoval ustanoviť povinnosť obchodných spoločností a družstiev, ktoré vykonávajú monopolné činnosti v energetike, tepelnej energetike a vodnom hospodárstve, zverejňovať na svojom webovom sídle návrhy cien a iné návrhy v cenovom konaní pred ÚRSO a Regulačnou radou.

Starodôchodcom sa bude vypočítavať tzv. fiktívny dôchodok

„Činnosti vykonávané prirodzenými monopolmi v energetike, tepelnej energetike a vodnom hospodárstve majú povahu činností vykonávaných vo verejnom záujme, ktoré bezprostredne vplývajú na kvalitu života obyvateľov a na podnikateľskú činnosť,“ uviedol Galek. Verejná kontrola cenotvorby môže podľa neho viesť k účinnej prevencii pred vznikom cenových kríz.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie