Jednou vetou

Pre vianočný príspevok treba oznámiť zmenu výšky dôchodku zo zahraničia

Ilustračné foto, archívne

foto: TASR

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, ktorí chcú vianočný príspevok, aby jej s cieľom posúdenia nároku na výplatu príspevku do 30. septembra 2019 oznámili aktuálnu výšku dôchodku, ktorý poberajú zo zahraničia.

„Ak ale nedošlo k zmene výšky vyplácaného dôchodku zo zahraničia, dôchodca nemusí nič oznamovať. Výšku dôchodku zo zahraničia je potrebné oznámiť, ak Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok, respektíve dôchodky najviac v sume 658,50 eura mesačne. V takom prípade je potrebné vyplniť tlačivo ‚Oznámenie sumy dôchodku vyplácaného z cudziny‘, ktoré je uverejnené na webe poisťovne,“ zdôrazňuje hovorca Peter Višváder.

Prezidentka podpísala zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov

Oznámenie je potrebné vyplniť v súlade s poučením a priložiť k nemu výpis z účtu, ústrižok poštového poukazu na výplatu, kópiu rozhodnutia preukazujúcu aktuálnu sumu dôchodku vyplácaného z cudziny alebo potvrdenie príslušnej inštitúcie, ktorá dôchodok z cudziny vypláca.

Vyplnené oznámenie môže dôchodca zaslať na adresu ústredia Sociálnej poisťovne, osobne zaniesť do ktorejkoľvek pobočky alebo poslať elektronicky, no len s použitím zaručeného elektronického podpisu alebo elektronickej schránky zriadenej podľa zákona o e-Governmente.

Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa tým dôchodcom, ktorým naň vznikne nárok, v decembri 2019.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Mičovský: Stop bitkám na poliach, zatočíme s agromafiou!