Jednou vetou

Prezident vetoval novelu zákona o verejnom obstarávaní, má k nej pripomienky

Prezident SR Andrej Kiska

Foto: TASR

Prezident SR Andrej Kiska vetoval novelu zákona o verejnom obstarávaní. Navrhol, aby poslanci Národnej rady (NR) SR pri jej opätovnom prerokovaní schválili zákon s pripomienkami.

Podľa stanoviska prezidenta neboli predložené žiadne analýzy, prečo by pravidlá verejného obstarávania mali obsahovať ďalšie obmedzenia hospodárskej súťaže.

Podľa schváleného zákona bude možné tovary a služby pri príprave a výkone predsedníctva v medzinárodnej organizácii alebo zoskupení, či príprave a zabezpečení medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni prezidenta, predsedu NR SR alebo člena vlády nakupovať priamym zadaním. Podľa hlavy štátu na to nie je dôvod.

Vicepremiér R. Raši bude mať viac právomocí, dostane regionálny rozvoj

„Podujatia tohto typu sú známe s dostatočným predstihom, preto by dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb malo byť zabezpečené v rámci procesu verejného obstarávania,“ konštatuje vo svojom stanovisku.

Účelom inštitútu výnimky je reagovať na mimoriadne situácie, ktoré nemožno vopred predvídať, čo však nie je tento prípad.

„Platný zákon o verejnom obstarávaní je nepružný a pri jeho aplikácii v praxi sa vyskytujú problémy. Ustanovenie ďalších výnimiek však nie je vhodný prístup k riešeniu týchto systémových nedostatkov,“ doplnil Kiska.

Dotácie v rezorte hospodárstva sa rozšíria o podporu elektromobility

Ústava podľa neho zaväzuje zákonodarcu chrániť a podporovať princípy hospodárskej súťaže. Jedným z nástrojom podpory a ochrany má byť aj zákon o verejnom obstarávaní.

„Keďže nebol preukázaný verejný záujem, vznikajú pochybnosti, či zavádzanie ďalších výnimiek v zákone nie je v rozpore s pravidlami verejného obstarávania, ktoré upravuje príslušná smernica EÚ,“ dodal prezident.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie