Jednou vetou

Prezidentka odobrila zmeny v slovenskom pohrebníctve

Zuzana Čaputová

FOTO TASR - Pavol Zachar

Slovenské pohrebníctvo prejde zmenami. Prezidentka vo štvrtok (14. 11.) podpísala vládnu novelu zákona o pohrebníctve, ktorá odstraňuje nedostatky, ktoré vznikli v predchádzajúcom období.

Zmena zákona ustanoví pravidlá na pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ale rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb. Zároveň sa upravia povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných rádionuklidmi či rozšíria povinnosti označovania ľudských pozostatkov.

RRZ: Riziká rozpočtu sa zvýšili, deficit môže v roku 2020 dosiahnuť 1,8 % HDP

Rovnako sa upraví povinnosť vypracovať a predložiť orgánu dozoru prevádzkový poriadok pohrebných služieb, krematórií, balzamovania a konzervácie. Obmedzí sa tiež možnosť vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním pohrebných služieb výhradne na zamestnancov týchto pohrebných služieb.

Novou legislatívou sa tiež doplnia prípady, keď sa prevádzkovateľ pohrebnej služby, krematória či pohrebiska dopúšťa správneho deliktu. Ide napríklad o prípady, keď neumiestni cenník služieb na viditeľnom mieste alebo ak zaobchádza s ľudskými pozostatkami v rozpore s platnou právnou úpravou. Podľa novely sa tiež upravuje prevádzkový poriadok krematória.

Schválená legislatíva dáva obciam kompetenciu ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska. Maximálny rozsah ochranného pásma pohrebiska, ktoré bude môcť stanoviť obec, bude 50 metrov.

Huawei má jedinečnú vychytávku: Inteligentné rušenie hluku a hodiny prehrávania hudby

Do platnosti vstúpi aj pozmeňujúci návrh poslanca Milana Laurenčíka (SaS), podľa ktorého sa ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia.

Doterajšia úprava hovorila o tom, že pozostatky sa nemohli pochovať pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Úpravou sa tak podľa Laurenčíka zohľadnili náboženské pravidlá niektorých menších cirkví, ktoré pôsobia na Slovensku.

Môže vás zaujímať

Študenti nemusia Sociálnej poisťovni hlásiť ukončenie štúdia