Jednou vetou

Prezidentka podpísala novelu zákona o sociálnom poistení

Zuzana Čaputová

foto: TASR - Martin Baumann

Spôsob výpočtu minimálneho dôchodku na Slovensku sa zmení novelou zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Základná suma minimálneho dôchodku sa naviaže namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu osobu na určené percento sumy priemernej mzdy vyplývajúcej z hospodárstva SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku.

Inštitút minimálneho dôchodku v súčasnosti zabezpečuje poistencovi, ktorý aspoň počas 30 rokov svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť a odvádzal poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Vianočný príspevok nepodlieha exekúcii, upozorňuje Sociálna poisťovňa

V súčasnosti je základný minimálny dôchodok stanovený ako 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Po novom sa stanoví základný minimálny dôchodok ako 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.

Mechanizmus zvyšovania základného minimálneho dôchodku zostáva v nezmenenej podobe zachovaný. Podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu sa posunie účinnosť tohto zákona o jeden rok. Účinný by tak mal byť skôr, už od 1. januára 2020.

Môže vás zaujímať

Štát podporí sezónnu prácu u ovocinárov a zeleninárov