Jednou vetou

Prezidentka: Podpísala zákon o kompenzačnom príspevku baníkom

Ilustračné foto

foto: TASR

Baníci, ktorých zasiahne útlm baníctva v regióne hornej Nitry a prepúšťanie, budú môcť získať kompenzačný príspevok. Vyplácať im ho bude úrad práce. Vyplýva to zo zákona o kompenzačnom príspevku baníkom, ktorý podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Čaputová podpísala novelu, ktorá má pomôcť sociálne znevýhodneným žiakom

Cieľom zákona je zmiernenie sociálnych dosahov a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti baníkov. Kompenzačný príspevok sa nebude podmieňovať zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Posunie sa aj účinnosť novely zákona, a to na 1. apríla 2020. Pozmeňujúcim návrhom sa aj spresní charakter tohto príspevku. Baníci na jeho získanie budú musieť odpracovať minimálne tri roky a jeho najnižšia suma bude 200 eur mesačne počas jedného roka.

Priznanie kompenzačného príspevku však bude vylúčené pre osoby, ktoré poberajú osobitný príspevok baníkom, alebo napríklad dávky výsluhového zabezpečenia.

„Podmienky vzniku nároku na poberanie zníženého kompenzačného príspevku vylučujú možnosti súbehu kompenzačného príspevku s invalidným dôchodkom a úrazovou rentou, ak je vyššia ako suma kompenzačného príspevku,“ približuje dôvodová správa.

Prezidentka vrátila zákony o verejnom obstarávaní a o navrhovanom výživnom

Novela zákona zároveň zabezpečí garanciu poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

„Oprávnená osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok baníkom, bude dôchodkovo poistená ako poistenec štátu, ak nebude dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo poistenec štátu z iného dôvodu. Štát bude za takéhoto poistenca štátu mesačne platiť Sociálnej poisťovni poistné na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity,“ konštatuje sa v materiáli.

Môže vás zaujímať

Miera úspor zrejme dosiahne podľa analytikov historické maximá