Jednou vetou

Priemerná cena bývania sa v poslednom štvrťroku 2017 medzikvartálne znížila

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Priemerná cena bývania na Slovensku sa vo 4. štvrťroku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížila o 18 eur na štvorcový meter (eur/m2) na hodnotu 1360 eur/m2, a to vplyvom poklesu priemernej ceny domov pri miernom raste priemernej ceny bytov.

aktualizované: 10:49

Agregovaná cena bývania tak medzi štvrťrokmi poklesla o 1,3 % a na medziročnej báze vzrástla o 4,3 %, čo znamená spomalenie oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 2,1 percentuálneho bodu. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Vo väčšine slovenských krajov prišlo podľa NBS v 4. štvrťroku 2017 k zníženiu priemernej ceny bývania oproti predchádzajúcemu štvrťroku, a to hlavne vplyvom ďalšieho poklesu priemernej ceny intenzívnejšie ponúkaných rodinných domov.

Aktuálne tak prišlo k plošnejšiemu ochladeniu trhu s bývaním po miernom poklese priemernej ceny bývania v Bratislavskom kraji v predchádzajúcom štvrťroku. Agregovaná cena bývania poklesla medzi štvrťrokmi o 1,3 % a jej medziročný rast sa spomalil zo 6,4 % na 4,3 %. Rastúce príjmy domácností a zmiernenie rastu cien bývania prispeli k zlepšeniu dostupnosti bývania. V nasledujúcom období možno podľa NBS očakávať mierny rast až stagnáciu cien bývania.

Cena bývania v prospech záujemcu

Priemerná cena bývania sa v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 zvýšila o 6,3 %. V priebehu prvých troch štvrťrokov 2017 priemerná cena bývania naďalej rástla, avšak jej dynamika sa postupne znižovala. Vo 4. štvrťroku 2017 prišlo po dva a pol roku k poklesu priemernej ceny bývania v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.

Naznačený vývoj sa prejavil na spomaľovaní medziročného rastu priemernej ceny bývania zo 7,6 % v prvom štvrťroku až na 4,3 % vo štvrtom štvrťroku 2017. Medziročný rast cien bytov sa spomalil počas jednotlivých štvrťrokov z 11,2 % na 6,6 % (v priemere rast o 8,8 %) a pri domoch osciloval v priemere okolo 3 %.

Spomaľovanie medziročného rastu priemernej ceny bývania a nakoniec jej medzikvartálny pokles v poslednom štvrťroku môžu byť podľa analýzy NBS určitým signálom, že aktuálna priemerná cena bývania sa už pravdepodobne dostáva k stropu reálnych finančných možností slovenských domácností. Dôležitým faktorom, ktorý vplýval v poslednom období na priemernú cenu bývania v prospech záujemcov, je pomerne rozsiahla ponuka bytov a domov z dokončovaných projektov, čo sa pravdepodobne premieta aj do cenovej politiky developerov a sprostredkovateľov.

Prehĺbenie zníženia ceny rodinných domov

V 4. štvrťroku 2017 sa zvýšila priemerná cena bytov na 1639 eur/m2, čo znamená rast medzi štvrťrokmi o 2,1 % a na medziročnej báze o 6,6 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom rástla priemerná cena bytov rýchlejšie, ale na medziročnej báze sa jej rast spomalil. Súvisí to aj s bázickým efektom výraznejšieho zrýchlenia cien bývania od polovice roku 2016 do začiatku roku 2017. Rýchlejšie ako v predchádzajúcom štvrťroku rástli ceny dvojizbových, trojizbových a štvorizbových bytov, spomalil sa rast jednoizbových bytov a pri päťizbových bytoch sa ich priemerná cena znížila.

V rámci rodinných domov sa vo 4. štvrťroku 2017 prehĺbilo zníženie priemernej ceny štandardných rodinných domov (o 1,3 p. b. na 2 %), kým priemerná cena relatívne málo obchodovaných priestrannejších rodinných víl vzrástla.
Z regionálneho pohľadu prišlo v 4. štvrťroku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom k ochladeniu trhu s bývaním vo väčšine slovenských regiónov. Najviac sa znížila priemerná cena bývania v Prešovskom kraji (o 8,6 %).

Len v Bratislavskom kraji a Trnavskom kraji sa priemerná cena bývania mierne zvýšila. Na medziročnej báze prišlo k spomaleniu vývoja priemernej ceny bývania vo všetkých regiónoch.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie