Jednou vetou

Priemerná cena bývania vzrástla medzikvartálne o takmer 60 eur za meter štvorcový

Ilustračná snímka

Foto: Michal Psota

Priemerná cena bývania v druhom štvrťroku tohto roka vzrástla oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 3,6 percenta. V medziročnom porovnaní pokračovali ceny v raste o 11,2 percenta. Vyplýva to z aktuálnej správy Národnej banky Slovenska (NBS), ktorú vypracovali analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS).

„Jednoznačne najvyšší rast bol pozorovaný v Košickom kraji, na medziročnej báze sa však ceny bývania zvýšili v každom kraji,“ uvádzajú analytici, ktorí pre druhý štvrťrok predpokladajú z dôvodu krízy výrazný pokles makroekonomických ukazovateľov ako HDP, mzdy či disponibilný príjem. „Dôsledkom tohto vývoja je dočasné zásadné zhoršenie indikátorov dostupnosti bývania. V budúcnosti očakávame ich korekciu pod vplyvom opätovne sa zlepšujúceho hospodárskeho vývoja,“ dodávajú analytici ÚMS.

Priemerná cena bývania v druhom štvrťroku 2020 vzrástla medzikvartálne o takmer 60 eur na hodnotu 1 731 eur za meter štvorcový. Priemerná cena bytov sa zvýšila o 18 eur na cenu 2 024 eur za meter štvorcový. „V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom rástla o 0,9 percenta, medziročné tempo rastu však dosahuje hodnotu 9,5 percenta. Najvyšší rast medzi štvrťrokmi dosiahli menšie byty (1-izbové a 2-izbové), 4-izbové byty zaznamenali dokonca mierny pokles,“ uvádzajú analytici ÚMS. Priemerná cena domov vzrástla o 32 eur, na sumu 1 296 eur za meter štvorcový. Oproti prvému štvrťroku 2020 sa zvýšila o 2,6 percenta, čo predstavuje v medziročnom porovnaní rast o 7,3 percenta. „Zvýšila sa najmä priemerná cena štandardných rodinných domov, zatiaľ čo priemerné ceny rodinných víl naopak medzikvartálne klesali. Pre vily je v posledných rokoch typické striedanie období výrazného rastu a poklesu,“ dodávajú analytici.

Regionálne štatistiky ukazujú medzištvrťročný rast cien takmer vo všetkých krajoch. „Jedinou výnimkou je tentokrát Banskobystrický kraj (pokles o 1,3 percenta), ktorý v minulom štvrťroku rástol naopak najrýchlejšie. Najvýraznejšie rástol jednoznačne Košický kraj (23,9 percenta),“ uvádzajú analytici. V absolútnom vyjadrení je priemerná cena bývania s odstupom najvyššia v Bratislavskom kraji, kde dosahuje 2 273 eur za meter štvorcový. „V medziročnom porovnaní rástli všetky kraje, najviac už spomínaný Košický (33,2 percenta) a Žilinský kraj (21 percent),“ dodávajú analytici.

V druhom štvrťroku 2020 sa celková dostupnosť bývania vzhľadom na historický vývoj zhoršila v každom kraji. Výsledok je v súlade s pozorovaným vývojom, keďže ceny nehnuteľností v druhom štvrťroku rástli, zatiaľ čo odhady ukazujú pokles miezd vo všetkých krajoch. „Kríza mala zatiaľ nerovnomerný dopad na rôzne skupiny obyvateľstva. Kým nižšie príjmové skupiny boli zasiahnuté vo väčšej miere, domácnosti s vyšším príjmom ekonomické dôsledky nemuseli pocítiť,“ vysvetľujú analytici a dodávajú, že keďže práve tieto domácnosti sú najviac aktívne na realitnom trhu, dopyt po bývaní mohol pretrvať takmer nedotknutý. „Kríza vyvolaná pandémiou mala výrazný negatívny efekt na celú makroekonomickú situáciu – klesá HDP, mzdy či disponibilný príjem. Na cenách nehnuteľností sa prepad makroekonomických ukazovateľov zatiaľ neodrazil,“ uzavreli.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie