Jednou vetou

Prieskum: Zaujímajú sa Slováci o dianie vo svojej obci či meste?

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Záujem o dianie vo svojom meste alebo obci, podávanie podnetov na riešenie, komunikácia samosprávy či celková spokojnosť občanov. Aj to boli tematické oblasti prieskumu, ktorý pre technologickú spoločnosť Resco realizovala agentúra 2muse. Prieskum sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1009 respondentov v čase od 10. do 13. mája 2018.

Prieskum ukázal, že 91 % Slovákov sa o dianie vo svojom meste či obci, v ktorej žije, zaujíma. Najčastejšie sa občania k takýmto informáciám dostávajú prostredníctvom miestneho rozhlasu v menších obciach a mestách a internet, miestne noviny či televízie využívajú v tých väčších. Rovnako obľúbené je aj zdieľanie informácií s kolegami, susedmi a kamarátmi.

Tretina opýtaných napriek tomu tvrdí, že nemá k dispozícii dostatok informácií. Ako hlavný dôvod uvádza 42 % nedostačujúce informovanie zo strany samosprávy. Ďalších 12 % poskytnuté údaje považuje často za už neaktuálne. Za tretí najčastejší dôvod hodnotia nedostatok informácií na miestnej webstránke alebo profile na sociálnej sieti Facebook.

Slováci nemajú záujem o eurovoľby, ukázal to Eurobarometer

„Konkrétnejšie odpovede na túto otázku boli rôzne. Niektorí tvrdili, že mesto komunikuje skôr reaktívne ako proaktívne a zverejňuje iba to, čo naozaj musí. Iným zas chýbal jednotný komunikačný kanál na zodpovedanie ich otázok či podnetov,“ uviedla vo štvrtok v Bratislave Eva Savinová z prieskumnej agentúry 2muse.

Z obsahového hľadiska občanom najviac chýbajú informácie týkajúce sa prerozdeľovania finančných zdrojov, aké sú vízie a smerovanie samosprávy, plány rekonštrukčných a stavebných činností, plány akcií a podujatí či aké sú činnosti a kompetencie jednotlivých úradov.

Viac ako 62 % firiem je spokojných s elektronickými službami štátu

Prieskum sa venoval aj samotnej angažovanosti a aktivite občanov. Otázky smerovali na podávanie podnetov, ako aj spokojnosť s komunikáciou samospráv pri ich riešení. Až 68 % občanov je prevažne pasívnych a nemá žiadne skúsenosti s nahlasovaním problému svojej obci či mestu. Viac ako tretina zdôvodňuje, že by ich podnet aj tak nič nevyriešil, nezmenil veci k lepšiemu či dokonca by sa ním nikto nezaoberal.

Naopak, štvrtina opýtaných má už v tomto smere aktívnu skúsenosť. Za spôsob ohlasovania si primárne zvolili osobný kontakt na úrade, za ktorým nasledovala písomnú žiadosť alebo list či email. Venovali sa hlavne problematickým oblastiam ako zeleň a životné prostredie, cesty a chodníky, verejné služby a poriadok či parkovanie.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie