Jednou vetou

Prioritou vlády zostáva zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných aj Rómov

Ilustračné foto

TASR

Zlepšenie sociálneho začlenenia ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, opatrenia na ich zamestnávanie či dokončenie revízie výdavkov na pôdohospodárstvo, zamestnanosť ako aj prijímanie opatrení v boji proti daňovým únikom. Na tieto oblasti sa chce sústrediť vláda, stanovila si ich v Národnom programe reforiem SR pre tento rok. Materiál pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR a v stredu ho schválila vláda.

Tromi najväčšími výzvami pre Slovensko sú základné školstvo, zdravotníctvo a trh práce. „Na podporu znižovania dlhodobej nezamestnanosti bude pokračovať implementácia akčného plánu opatrení aj v roku 2019. Realizujú sa projekty rekvalifikácie a vzdelávania zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie,“ uvádza sa v materiáli.

Dlhodobou štrukturálnou výzvou zostáva zamestnávanie nízkokvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných ľudí. „Aj napriek ekonomickému rastu zamestnanosť rómskej populácie stále výrazne zaostáva za väčšinovou populáciou. Miera zamestnanosti dosahuje len približne tretinu miery zamestnanosti majority,“ uvádza sa v materiáli.

Slovensko utŕžilo medzinárodnú hanbu a hrozí mu deficit 1 % HDP, tvrdí OĽaNO

Podporiť sa má aj budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré má uľahčiť rodičom na rodičovskej dovolenke návrat na trh práce. „Zamestnanosť žien s deťmi do troch rokov patrí medzi najnižšie v krajinách OECD, čo má negatívny vplyv počas neskoršej pracovnej kariéry v podobe stratených zručností a nižších príjmov. Ekonomický cyklus spôsobil, že zamestnanosť mladých a starších vekových skupín je na tom relatívne lepšie ako v porovnávaných krajinách,“ priblížil rezort financií. Aj v ďalšom období má pokračovať implementácia opatrení na zlepšenie sociálnej integrácie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

V tomto roku majú byť dokončené v rámci projektu Hodnota za peniaze aj revízie výdavkov na pôdohospodárstvo, zdravotníctvo, výdavky na začleňovanie skupín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ako aj revízia výdavkov na zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe.

Miera evidovanej nezamestnanosti v SR v marci klesla na 5,03 percenta

V oblasti boja s daňovými únikmi má pomôcť zavedenie elektronickej fakturácie a elektronické registračné pokladnice prepojené online s finančnou správou. Prijala sa aj legislatíva zavádzajúca ročné zúčtovanie sociálneho poistenia, ktoré sa prvýkrát vykoná v roku 2023 za rok 2022. Viaceré opatrenia sú tiež zamerané na zníženie administratívnej záťaže podnikateľov.

Materiál tiež konštatuje, že Slovensko najviac zaostáva v oblasti základného školstva, zaoberá sa aj oblasťou zdravotníctva. „Vzdelávací systém nedostatočne reaguje na potreby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Slovensko tiež zaostáva v hlavných výsledkových ukazovateľoch v oblasti zdravotníctva,“ píše sa v schválenom materiáli. V porovnaní s priemerom EÚ je priemerná dĺžka života výrazne nižšia spolu s horšou mierou úmrtnosti odvrátiteľnej zdravotnou starostlivosťou.

Môže vás zaujímať

Priemerná cena bývania vzrástla medzikvartálne o takmer 60 eur za meter štvorcový