Jednou vetou

Pripravme sa! Od budúceho roka sa zavádza nová daň

Ilustračné foto

foto: TASR

Nová daň z neživotného poistenia má na Slovensku začať platiť až od 1. januára budúceho roka. Poslanci finančného výboru v parlamente totiž schválili niekoľko pozmeňujúcich návrhov k právnej norme, ktorou sa posúva jej účinnosť. Priniesť má aj ďalšie zmeny pre klientov.

Posunutie účinnosti zákona o dani z poistenia navrhujú koaliční poslanci preto, aby mali poisťovne dlhší časový priestor na zabezpečenie systémových zmien. Taktiež sa má stanoviť prechodné obdobie, ktorým sa upravuje platenie odvodu poisťovňami. „Cieľom právnej úpravy je, aby poistné, na ktoré sa už uplatnil odvod z neživotného poistenia, bolo pokryté odvodom z neživotného poistenia až do začiatku nového poistného obdobia, ktoré začne po účinnosti zákona,“ vysvetlili v návrhu poslanci.

Ďalšou zmenou je, že ľudia by mali byť 10 týždňov vopred pred uplynutím poistného obdobia informovaní o prípadnej novej výške poistného. „Poistený bude mať dostatok času na rozhodnutie, či novú výšku poistného akceptuje, alebo nie,“ zdôvodňujú poslanci.

Čítajte viac: Podľa Danka nie sú prezidentské voľby témou dňa

Upraviť sa má aj zánik poistenia, a to vtedy, ak klient do jedného mesiaca od doručenia výzvy poisťovňou nezaplatí poistné, alebo mu poisťovňa do stanovenej lehoty zákonom takúto výzvu neodošle. „Nakoľko lehota, dokedy musí poisťovateľ výzvu zaslať, nie je ustanovená, môže to viesť k neodôvodnenému predlžovaniu zmluvného vzťahu. Počas neho má poisťovateľ nárok na dlžné poistné aj s úrokmi z omeškania, na strane druhej v prípade poistnej udalosti dochádza k výraznému kráteniu poistného plnenia,“ priblížili dôvod zmeny poslanci.

Nová daň sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia (PZP), pri ktorom zostane aj naďalej 8-% odvod.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie