Jednou vetou

Projekt Inštitútu zamestnanosti má pomôcť znížiť regionálne rozdiely

Ilustračné foto.

Foto: pixabay.com

Inštitút zamestnanosti (IZ) predstavil projekt agregovaných dát za regióny na pomoc pri tvorbe efektívnych politík na zníženie regionálnych rozdielov.

Cieľom je agregovať dáta o regiónoch a o ich stave zamestnanosti, nezamestnanosti, alebo aj o poberateľoch dávok v hmotnej núdzi.

Projekt Regióny Slovenska má poskytovať súhrnné údaje za jednotlivé regióny. Údaje pritom majú byť poskytované interaktívnou formou, ktorá umožňuje ich triedenie podľa požiadaviek užívateľa.

4 dôvody, prečo je Huawei Mate 20 Pro perfektným herným smartfónom

Tento projekt má za cieľ agregovať jednotlivé dáta o regiónoch a ich stave zamestnanosti, nezamestnanosti, poberateľoch dávok v hmotnej núdzi, dlhodobej nezamestnanosti, počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, počtu obyvateľov na PN a ďalšie dôležité ukazovatele.

Cieľom je, aby takto agregované a prehľadne zostavené údaje napomohli tvorbe efektívnych verejných politík v oblasti znižovania regionálnych rozdielov.

Dáta sú podľa inštitútu agregované v 16 regiónoch Slovenska, pričom regióny majú byť homogénne, nemajú v nich byť rozdiely geografické ani ekonomické, majú rešpektovať geografické členenie Slovenska, majú byť v súlade s cítením a dochádzaním obyvateľstva, majú brať do úvahy súčasné okresy (z dôvodu vypracovávania štatistík) a regióny majú byť zároveň porovnateľne veľké.

JVCKENWOOD podporí slovenskú firmu Streamstar špecializujúcu sa na videoprenosy

Znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie zamestnanosti sú dlhodobo prítomné na celkovo sa zlepšujúcom trhu práce, konštatuje IZ.

Agregátne zlepšujúce sa čísla na trhu práce však podľa inštitútu nehovoria úplnú pravdu. Viaceré regióny na Slovensku majú stále vysokú nezamestnanosť a nízku zamestnanosť, ktorá spôsobuje ich ďalší ekonomický úpadok, dodal Inštitút zamestnanosti.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie