Jednou vetou

R. Raši radí k úspechom aj antibyrokratické opatrenia a bezplatný internet

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Foto: TASR

Prijaté opatrenia pri odstraňovaní byrokracie či budovanie bezplatného internetu v slovenských regiónoch patria podľa vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) medzi najväčšie úspechy počas jeho ročného pôsobenia na uvedenom poste. Médiá o tom v piatok informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Pellegrini: EÚ sa potrebuje odpútať od brexitu a riešiť aj ďalšie prioritné témy

Vicepremiér bol pri zrode viacerých zákonov, opatrení a výziev a absolvoval desiatky pracovných ciest na Slovensku aj v zahraničí.

„V oblastiach, ktoré spadajú pod ÚPVII ako eurofondy, stratégia rozvoja Slovenska alebo agenda trvalo udržateľného rozvoja, digitalizácia verejnej správy, rozvoj regiónov či kyberbezpečnosť sme toho dokázali a vybojovali veľa, ale máme pred sebou ďalšie výzvy,“ konštatoval.

Zákon proti byrokracii vstúpil do platnosti 1. septembra 2018 a zrušil dokladovanie výpisov zo živnostenského a obchodného registra, výpisu z registra trestov a listu vlastníctva.

„Pracujeme na zrušení ďalších 11 výpisov, medzi ktorými bude potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom, zdravotnom poistení a daniach a tiež potvrdenie o návšteve školy, ktorých sa ročne vydá až okolo 1,2 milióna,“ povedal Raši.

MPRV SR upozorňuje na nedostatok vody v poľnohospodárstve

Navyše, do roku 2020 je predpoklad celkovej úspory na poplatkoch za jednotlivé výpisy 30 miliónov eur. To sú peniaze, ktoré zostanú v peňaženkách občanov a podnikateľov.

Za ďalší míľnik v ročnom pôsobení považuje vicepremiér projekt WiFi pre Teba, na základe ktorého môžu slovenské obce získať finančný príspevok na vybudovanie bezplatných internetových pripojení na verejných priestranstvách.

Prvým úspešným žiadateľom je podtatranská obec Lendak, v ktorej bude vytvorených 12 takýchto WiFi zón.

„Musíme dbať na to, aby rozvoj slovenského vidieka a miest nestagnoval, ale práve naopak, išiel porovnateľnou rýchlosťou, s akou napredujú regióny v štátoch západnej Európy,“ zdôraznil s tým, že existuje mnoho inteligentných riešení v doprave či životnom prostredí, ktorými je možné zvýšiť kvalitu života občanov. Pre podporu riešení smart cities na Slovensku spustil úrad vicepremiéra špecializovanú webovú stránku.

Slovenskí študenti vyvíjajú prístroj, ktorý nahradí viac zdravotníckych pomôcok

Jedným z nosných pilierov agendy ÚPVII je aj koordinácia eurofondov. Svoju ročnú prácu Raši delí na dve sféry pôsobenia, smerom k Európskej únii a k občanom SR.

„Od leta vedieme s Európskou komisiou rokovania o podobe eurofondov na nové programové obdobie po roku 2020. Ako predsednícka krajina Vyšehradskej štvorky reprezentujeme v Bruseli okrem našich záujmov aj Česko, Poľsko a Maďarsko. Snažíme sa vyjednať čo najlepšie podmienky a budúce rozpočty, ako aj výhodné pravidlá pre ich implementáciu,“ vysvetlil.

V súčasnom programovacom období sa ÚPVII snaží občanom, podnikateľom či samosprávam čo najviac pomáhať pri čerpaní eurofondov. „Vytvorili sme sieť Informačno-poradenských centier (IPC), ktoré poskytujú bezplatné poradenstvo, ako žiadať o eurofondy a čo najlepšie pripraviť projekty. Veľmi ma teší, že až dva z troch projektov, na ktorých IPC so žiadateľmi spolupracovali, boli úspešné,“ doplnil.

Nezamestnanosť na Slovensku podľa analytikov klesá pomalšie ako vlani

Medzi kľúčové momenty radí vicepremiér aj prezentáciu národných priorít vychádzajúcich z cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na pôde OSN. Ďalej je to vytvorenie hybridného modelu financovania, na základe ktorého ÚPVII pomáha slovenským firmám zdokonaliť svoje riešenia v špičkových podmienkach zahraničných akcelerátorov a uplatniť sa na svetových trhoch, uzatvára úrad vicepremiéra.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie