Jednou vetou

Rada Slovenského pozemkového fondu sa rozšíri o tieto mená

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora.

foto: TASR

Rada Slovenského pozemkového fondu (SPF) sa rozšíri o Michala Sýkoru a Olivera Šiatkovského, a to na základe návrhu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Do funkcie ich v stredu zvolil parlament.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách sa zmenil počet členov Rady SPF z jedenásť na trinásť členov. Zvýšil sa počet členov rady, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR na návrh vlády zo šiestich na osem. Jedného vláde SR navrhuje ZMOS a jedného SPPK.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie