Jednou vetou

Rakúski a slovenskí experti hovorili v Piešťanoch o jadrovej bezpečnosti

Ilustračné foto

foto: TASR

Bilaterálne stretnutie zástupcov Slovenska a Rakúska k spoločným témam týkajúcim sa otázok jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany sa v zmysle medzivládnej bilaterálnej zmluvy konalo od 17. do 19. júna v Piešťanoch. Slovenskú delegáciu viedla predsedníčka Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR Marta Žiaková.

URPINER: Toto všetko chystáme pre fanúšikov na Pohode v Trenčíne. Nenechajte si to ujsť

Na rokovaní k projektu dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach experti prebrali témy týkajúce sa priebehu horúcej hydroskúšky na 3. bloku jadrovej elektrárne, harmonogramu spúšťania tohto bloku a zákonných požiadaviek na spúšťanie a uvádzanie do prevádzky jadrovej elektrárne.

Osobitná pozornosť bola venovaná otázkam spojeným s osadzovaním kotviacich prvkov v kontajnmente jadrovej elektrárne.

Boli prezentované postupy pre navrhovanie umiestnenia a inštaláciu kotviacich platní, slúžiacich na zodolnenie osadenia technologických zariadení do stavebných konštrukcií v prípade seizmickej udalosti.

Prezentované boli i postupy pre odstraňovanie identifikovaných nedostatkov v inštalovaných systémoch, napríklad v systéme technickej vody alebo na mobilných dieselových čerpadlách.

KOZ požiadala o informácie o pripravovanom sociálnom balíku

V stredu rakúska delegácia navštívila Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., v Jaslovských Bohuniciach a prezrela si vyraďovanú jadrovú elektráreň V-1. Vedúci delegácií, ako informovala Regina Hauskrechtová z ÚJD, ocenili pravidelné každoročné stretnutie a zdôraznili jeho relevantnosť v kontexte vytvárania možností pre vzájomnú diskusiu, výmenu informácií a posilnenia dôvery medzi oboma krajinami v tejto oblasti.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie