Jednou vetou

Rast zamestnanosti Slovákov sa v poslednom kvartáli vlaňajška výrazne pribrzdil

Ilustračné foto

foto: Pixabay

Spomalenie tempa rastu zamestnanosti, ktoré pretrvávalo počas celého roka 2019, bolo vo 4. štvrťroku 2019 najvýraznejšie, uviedli štatistici.

Zamestnanosť občanov Slovenska doma a v zahraničí sa v minulom roku medziročne zvýšila o 0,7 %, resp. o 17,3-tisíca na vyše 2,58 milióna pracujúcich. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) na základe výberového zisťovania pracovných síl (VZPS). V samotnom štvrtom štvrťroku minulého roka však počet pracujúcich oproti tomu istému obdobiu roka 2018 stúpol len o 0,1 %, teda o 1,9-tisíca na 2,59 mil. osôb. Dynamika rastu zamestnanosti sa tak oproti štvrtému štvrťroku 2018 spomalila o 1,8 percentuálneho bodu. „Spomalenie tempa rastu zamestnanosti, ktoré pretrvávalo počas celého roka 2019, bolo vo 4. štvrťroku 2019 najvýraznejšie,“ uviedli štatistici. Sezónne očistená celková zamestnanosť vo štvrtom kvartáli vlaňajška oproti tretiemu štvrťroku minulého roka vzrástla o 0,2 %, resp. o 5,6-tisíca ľudí na takmer 2,59 mil. osôb. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska vo štvrtom kvartáli vlaňajška vzrástla o 0,4 % na 2,46 mil. osôb.

Na vývoj zamestnanosti vplýval nárast počtu pracujúcich vo viacerých odvetviach. V priemysle sa ich počet zvýšil o 15,5-tisíca, z toho v priemyselnej výrobe o 16,9-tisíca osôb. Rast zamestnanosti v poľnohospodárstve sa udržal počas celého minulého roka, vo 4. štvrťroku počet pracujúcich v tomto odvetví vzrástol o 16,3-tisíca. V odvetviach služieb sa zamestnanosť zvýšila najmä v informačných a komunikačných činnostiach o 13,3-tisíca a v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 8,5-tisíca osôb. Druhý štvrťrok po sebe klesla zamestnanosť v stavebníctve, medziročne o 15,8-tisíca osôb na 227,2-tisíca osôb.

Celková zamestnanosť sa zvýšila vplyvom vyššieho počtu zamestnancov o 2,1-tisíca na 2,2 mil. osôb. Počet podnikateľov sa znížil o 1,2-tisíca na 384,7-tisíca pre pokles počtu podnikateľov bez zamestnancov o 0,8-tisíca na 309,6-tisíca osôb a počtu podnikateľov so zamestnancami o 0,3-tisíca na 75,1-tisíca osôb.

Vekové zloženie trhu práce ovplyvnili prírastky najmä u pracujúcich vo veku 60 a viac rokov o 24,1-tisíca osôb, zvýšil sa hlavne počet žien o 14,8-tisíca, čo bol najvyšší medziročný nárast v rámci pohlaví. Významne vzrástol aj počet pracujúcich vo veku 35 až 49 rokov o 11,1-tisíca ľudí. Výrazne sa znížila zamestnanosť mladých vo veku 15 až 24 rokov pri poklese o 21,2-tisíca osôb.

Zamestnanosť sa zvýšila najviac v Banskobystrickom (o 2,4 %) a Trnavskom kraji (o 1,6 %), v troch krajoch klesla. Najvyššia regionálna miera zamestnanosti bola v Bratislavskom kraji (81,3 %), naopak najnižšia v krajoch východného Slovenska, v Prešovskom kraji 69,6 % a v Košickom kraji 68,7 %.

Počet pracujúcich v zahraničí naďalej klesal, tempo poklesu sa spomalilo o 1,9 percentuálneho bodu na 6,2 %. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2018 sa ich počet znížil o 8,6-tisíca na 129,1-tisíca osôb. Pracovali predovšetkým v priemysle (34-tisíc osôb), stavebníctve (29,3-tisíca osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (27,6-tisíca osôb). Z európskych krajín najviac slovenských občanov pracovalo v Rakúsku (44,6-tisíca osôb), Česku (27,7-tisíca osôb) a v Nemecku (21,8- tisíca osôb).

Za prácou do zahraničia odchádzali predovšetkým pracujúci z Prešovského (28,4-tisíca) a Nitrianskeho kraja (22,9-tisíca). Najviac sa ich počet znížil v Žilinskom kraji (o 7,5- tisíca osôb), naopak najviac vzrástol v Bratislavskom kraji (o 1,4-tisíca osôb).

Pokles počtu voľných pracovných miest, ktorý po dlhodobom priaznivom vývoji začal v 1. štvrťroku 2019, pokračoval do konca roka 2019. Ich počet vo štvrtom kvartáli vlaňajška dosiahol 19 962, čo bola najnižšia hodnota za posledné tri roky (od 1. štvrťroku 2017). V porovnaní so 4. štvrťrokom 2018 sa počet voľných pracovných miest znížil o 7 197 miest (o 26,5 %). Najviac sa počet voľných miest znížil vo veľkoobchode a maloobchode (o 1 859 miest), stavebníctve (o 1 514 miest) a v priemyselnej výrobe (o 1 290 miest). Voľné pracovné miesta pribudli najmä v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 273 miest).

Môže vás zaujímať

Prevádzkovatelia gastro prevádzok veria v skorú pomoc od štátu, inak skrachujú