Jednou vetou

Rekonštrukcia Bratislavského hradu pokračuje, stáť bude cez 16 miliónov eur

Baroková záhrada na Bratislavskom hrade

Foto: TASR

Bratislavský hrad ďalej rekonštruujú. Stavebné práce na objektoch v areáli hradu majú stáť 13.460.416 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), s DPH to teda bude 16.152.500 eur. Pôvodne predpokladaná cena bez DPH bola 13.901.401 eur.

Do súťaže prišlo šesť ponúk. Zákazku dostali firmy VHS-PS, VW WACHAL, Trade FIDES. Rozhodovala cena, použila sa elektronická aukcia. Zmluvu uzatvorili 26. novembra 2018. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Obľúbenosť vianočných trhov u Bratislavčanov klesá, tvrdí Vallo

„Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii objektov v areáli národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad v súlade so schváleným uznesením vlády SR zo dňa 17. 12. 2008,“ píše sa v oznámení. Rekonštruovať sa bude budova na Severných hradbách, plochy severnej terasy, budova pri Mikulášskej bráne, Žigmundova brána, Spodná východná terasa, Bastión Leopoldovej brány. Obnoviť sa má Leopoldovo nádvorie a rekonštrukciou prejde aj fasáda budovy na Západnej terase.

Konečne dofrčal. Všetkým sa ušli v Bratislave sladkosti od Mikuláša.

Na hrade sa bude búrať, obnovovať historické murivá, demontovať, robiť výkopy, nosné konštrukcie, domurovky, strešný plášť, povrchové úpravy fasád, stien a stropov, izolácie, podlahy, kamenné či zámočnícke prvky, ale aj umeleckoremeselné a reštaurátorské práce. Budú sa tiež robiť práce súvisiace s prípojkami a prípadnými prekládkami, pôjde napríklad o prípojku vody, areálové osvetlenie či telekomunikačné rozvody. Tiež sa bude robiť vzduchotechnika, vykurovanie, voda či bezpečnostné systémy.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie