Jednou vetou

Revízia zákona o spravovaní ITVS je potrebná aj v súvislosti s ich vývojom

Ilustračné foto

foto: TASR

Systémovú zmenu v 12 rokov platnej úprave v spravovaní informačných technológií verejnej správy (ITVS) prináša návrh Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Vláda sa bude zaoberať návrhom zákona o výkone správy v oblasti ITVS v stredu (26. septembra).

Táto revízia zákona bola potrebné aj v súvislosti s vývojom informačných technológií a stavom informatizácie verejnej správy. Pretože dokument obsahuje systémovú zmenu, navrhuje sa prijať nový zákon, ktorý nahradí zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, uvádza sa v predkladacej správe.

Podľa návrhu ITVS spravujú orgán vedenia, ktorým je ÚPVII, a orgán riadenia vo vzťahu k ITVS v jeho pôsobnosti. Medzi ich základné povinnosti patrí okrem iného transparentnosť, proporcionalita, hospodárnosť a efektívnosť.

USA a Južná Kórea podpísali novú dohodu o voľnom obchode

Podrobne sa v ňom konkretizuje náplň činnosti orgánu vedenia a povinnosti orgánu riadenia. Návrh napríklad stanovuje, kto je správca a prevádzkovateľ, čo je informačná technológia verejnej správy či informačný systém verejnej správy.

Podľa ÚPVII sa návrh ďalej zaoberá bezpečnosťou informačných technológii verejnej správy, podporou iniciatívy občanov členských štátov Európskej únie, pokutou pre správcu, prevádzkovateľa či orgánu riadenia za porušenie rôznych povinností.

Draghi: Brexit bude mať len malý vplyv na ekonomiku eurozóny

Návrh zákona sa nevzťahuje na ITVS, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany štátu, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií.
Návrh zákona by mal byť platný od 1. januára 2019, niektoré jeho časti od mája 2019.

Môže vás zaujímať

Miera úspor zrejme dosiahne podľa analytikov historické maximá