Jednou vetou

Rezort dopravy vypracoval úpravu poskytovania príspevku v civilnom letectve

Ilustračné foto

foto: TASR

Poskytovanie príspevku v oblasti civilného letectva by malo prejsť úpravou. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vypracovalo návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania na legislatívno-právny portál Slov-lex.

Rezort dopravy vypracoval podrobnejšiu právnu úpravu poskytovania príspevku v civilnom letectve s ohľadom na možnosť poskytovať verejné financie formou finančného príspevku aj na účely prevádzky letiskovej infraštruktúry a investícií do nej. Zohľadňujú sa aj právne predpisy Európskej únie pre štátnu pomoc, rozhodnutia Komisie a rozsudky Európskeho súdneho dvora v týchto súvislostiach.

„V návrhu zákona sa upravujú aj spoločné zásady na stanovovanie výšky letiskových odplát a systém letiskových odplát vo vzťahu k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy,“ konštatuje ministerstvo v predkladacej správe s tým, že by to malo prispieť k väčšej transparentnosti a zabrániť diskriminácii jednotlivých leteckých dopravcov. Zároveň by sa malo umožniť aj obci alebo vyššiemu územnému celku poskytovať príspevok.

Poliačik chce zakázať plastové taniere a príbory v štátnej správe

Osoby činné v civilnom letectve poskytujúce letiskové služby by mali byť podľa návrhu oprávnené účtovať používateľom služieb odplaty. Prevádzkovateľ letiska, z ktorého je vykonávaná obchodná letecká doprava, by mal byť zároveň povinný konzultovať letiskové odplaty s leteckými dopravcami ako s používateľmi letiska. Upraviť sa majú aj spoločné zásady na stanovovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb v súvislosti s právne záväznými aktmi Európskej únie (EÚ).

MDV v spojitosti s tým vypracovalo aj novely ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich predovšetkým oblasť letiskovej infraštruktúry. Navrhuje sa zaviesť nový inštitút „letecká športová plocha“. Týkať by sa mal najmä existujúcich stavieb s kolaudačným rozhodnutím pre letisko v poľnohospodárstve, ktoré však nemajú platné prevádzkové povolenie a nespĺňajú platné právne predpisy.

Medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto návrhu je skrátené a malo by sa skončiť 1. marca. „S ohľadom na zabezpečenie príslušných krokov vyplývajúcich z platných právnych predpisov je potrebné, aby účinnosť návrhu zákona bola najneskôr 1. júla 2019, a z tohto dôvodu sa návrh zákona predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie,“ zdôvodnil rezort.

Môže vás zaujímať

Do rána ostane na strednom Slovensku bez elektriny asi 300 odberných miest