Jednou vetou

Rezort práce chce zvýšiť informovanosť sporiteľov v 2. pilieri

Ilustračné foto.

Foto: pixabay.com

Ministerstvo práce pripravuje opäť zmeny v druhom dôchodkovom pilieri. Chce zvýšiť informovanosť sporiteľov o ich budúcich dôchodkoch, zatraktívniť dobrovoľné sporenie, ako aj podporiť efektívnejšie rozloženie úspor. O plánovaných zmenách informuje na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Medzirezortné pripomienkové konanie k novele by malo odštartovať v januári budúceho roka.

Cieľom novely zákona budú podľa vyjadrení rezortu práce najmä zmeny týkajúce sa starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, ale aj zmeny v zákone o dani z príjmov súvisiace s podporou dobrovoľného sporenia na dôchodok. Sporitelia by mali byť lepšie informovaní o svojich budúcich dôchodkoch z druhého piliera. „Prvoradým cieľom je, aby sporiteľ dostal komplexné informácie o predpokladaných budúcich dôchodkoch z tohto systému a podporilo sa tak jeho finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku,“ avizuje ministerstvo.

Dôjsť má aj k zmenám v informačných povinnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to najmä v predkontraktuálnej fáze a počas trvania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. „Bude potrebné vydať opatrenie, ktorým sa ustanoví vzor nového výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ktoré bude obsahovať aj pravidlá a predpoklady na určenie prognóz dôchodkových dávok, ako aj opatrenie, ktorým sa ustanovia kľúčové informácie o dôchodkovom fonde,“ priblížilo ministerstvo s tým, že existujúce informačné povinnosti nepodporujú informované rozhodnutie sporiteľov v súvislosti s ich zabezpečením na dôchodok.

MZVaEZ: Dovoz a vývoz marihuany do a z Kanady sú stále trestným činom

Novela má tiež priniesť mix opatrení na zatraktívnenie dobrovoľného sporenia na dôchodok, opatrenia podporujúce efektívnejšie rozloženie úspor medzi triedami aktív v systéme starobného dôchodkového sporenia, ako aj v systéme doplnkového dôchodkového sporenia vyplývajúce z Národného programu reforiem 2018.

V súčasnosti je daňovo zvýhodnené len doplnkové dôchodkové sporenie, a to tak na strane účastníka, ako aj na strane zamestnávateľa, pričom časť príspevkov si môžu účastníci a ich zamestnávatelia zarátať do nezdaniteľnej časti základu dane. S cieľom podporiť dlhodobé sporenie na dôchodok bola v roku 2014 zavedená možnosť zníženia základu dane o zaplatené príspevky do výšky 180 eur ročne. „Daňovú úľavu si však môžu uplatniť len účastníci, ktorí pristúpili na prísnejšie podmienky účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení, pričom aktuálne si môže túto daňovú úľavu uplatniť len približne štvrtina účastníkov,“ vyčíslil rezort práce.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie