Jednou vetou

Riaditeľ KÚFS Makó podľa inšpekcie finančnej správy neporušil zákon

Ľudovít Makó

foto: TASR

Inšpekcia finančnej správy (FS) prešetrila medializované informácie o potenciálnom konflikte záujmov riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta Makóa. Z prešetrovania vyplynulo, že Makó zákon neporušil.

Medializované informácie týkajúce sa potenciálneho konfliktu záujmov v súvislosti s podnikaním partnerky a rodinných príslušníkov riaditeľa KÚFS prešetrila sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly. „Z výsledkov prešetrenia vyplýva, že riaditeľ KÚFS Ľudovít Makó zákon neporušil,“ uviedla finančná správa.

Rokovania s OLAF-om budú pokračovať

FS ďalej konštatuje, že orgánmi štátnej správy v oblasti dozoru nad hazardnými hrami sú podľa zákona Finančné riaditeľstvo SR, daňové a colné úrady, a nie KÚFS. Akcia voči kvízomatom, pri ktorej zasahoval aj KÚFS, bola zameraná na prevádzky, ktoré v rámci platnej legislatívy nie sú herňou.

Budú padať hlavy na Finančnej správe?

„Čo sa týka podnikateľských aktivít rodinných príslušníkov, neexistuje žiadna právna norma, ktorá by finančnej správe ukladala povinnosť zisťovania podnikateľských aktivít a iných informácií o rodinných príslušníkoch,“ dodáva finančná správa. Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly zároveň overila, že zákon o štátnej službe colníkov v tomto prípade nebol porušený. Podľa FS sa zákon nevzťahuje na rodinných príslušníkov.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie