Jednou vetou

Richter oceňoval pracovníkov zo všetkých inštitúcií rezortu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD)

foto: TASR

Už tradične, pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti (20. 2.), oceňoval vo štvrtok v Bratislave minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) pracovníkov zo všetkých inštitúcií rezortu. Na slávnostnom odovzdávaní v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave si za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) a ďalších hostí prevzalo rezortné vyznamenania 25 ocenených pracovníkov.

„Prestížnym morálnym ocenením chceme opäť prezentovať sociálnu prácu a podporiť zvyšovanie jej spoločenského statusu a, samozrejme, vyzdvihnúť tých, ktorí ju denno-denne vykonávajú. Každoročne si týmto slávnostným stretnutím zároveň pripomíname aj významný medzinárodný sviatok – Svetový deň sociálnej spravodlivosti,“ povedal minister.

Akékoľvek úvahy o presnej sume minimálnej mzdy sú ešte predčasné, tvrdí Richter

Ako pokračoval, v súčasnosti už nikto nepochybuje o tom, že téma sociálnej starostlivosti, sociálnych služieb, ochrany či poradenstva zostáva stále aktuálnou a čoraz viac naliehavejšou. Žijeme v období prevratných zmien, ale, žiaľ, aj prevrátených hodnôt. „Sme svedkami toho, že životné situácie občanov sú neraz veľmi náročné a komplikované. Život postupne ukazuje, že viac ako najlepší zákon, nariadenie či vyhláška, je potreba zachovania dobrého charakteru, morálky a predovšetkým ľudského prístupu,“ zdôraznil Richter.

Podľa neho riešenia, odporúčania, konkrétna pomoc sa uskutočňuje práve na pracoviskách úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, v pobočkách Sociálnej poisťovne, zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodinu či na inšpektorátoch práce po celom Slovensku. Avšak napriek veľkej snahe a všestrannému úsiliu sa nároky a požiadavky na sociálnu prácu stále zvyšujú. Popri tom prijímatelia rôznych foriem sociálnej práce, ale aj verejnosť, ju vnímajú čím ďalej viac citlivejšie a možno i kritickejšie. Vláda SR ani ministerstvo práce neignoruje oprávnené požiadavky a potreby každého občana. Osobitne to platí pre sociálne zraniteľné skupiny obyvateľstva – nielen deti, ale aj starších a osamelo žijúcich ľudí, osoby so zdravotným postihnutím, príslušníkov marginalizovaných komunít a ďalších. Mysliac práve na tieto skupiny občanov boli prijaté v posledných rokoch dôležité legislatívne úpravy a opatrenia, ktoré výraznou mierou prispievajú k zlepšeniu ich životných podmienok.

Richter: Na rapídne zvyšovanie minimálnej mzdy v budúcom roku je priestor

Pri hodnotení vlaňajška minister zdôraznil viaceré opatrenia, ktoré znamenali pozitívne zmeny najmä pre rodiny s deťmi, opatrovateľov príbuzných a seniorov.

Premiér Peter Pellegrini vyzdvihol náročnú prácu pracovníkov rezortu a všetkých organizácií, ktoré pod ministerstvo spadajú. Ako pokračoval, málokto si uvedomuje, čo práca v nich obsahuje. Ide o rezort a inštitúcie, s ktorými prichádza do styku každý, a ktoré ho sprevádzajú prakticky po celý život. O to viac si treba, ako zdôraznil, vážiť a oceniť prácu všetkých týchto ľudí.

Môže vás zaujímať

Miera úspor zrejme dosiahne podľa analytikov historické maximá