Jednou vetou

Richter: Pre nás je dôležité, že politika zamestnanosti sa vyvíja pozitívne

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD)

foto: TASR

Politika zamestnanosti sa podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) vyvíja veľmi pozitívne. V roku 2018 vstúpili do platnosti opatrenia ako zvýšenie minimálnej mzdy, opatrenia tzv. sociálneho balíka či zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Richter tak zhodnotil rok 2018 z pohľadu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Opatrenia v rámci politiky zamestnanosti, ktorých účinnosť sa týka roku 2018, zahŕňajú napríklad zvýšenie minimálnej mzdy, alebo aj opatrenia tzv. sociálneho balíčka. „To sú všetky príplatky, nočná, sviatky, soboty, nedele, vyššia podpora mobility,“ vymenoval šéf rezortu práce.

Spomenul aj zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. „Zriadili sme už v štyroch krajoch poradenské centrá, pribúdajú sociálne podniky, ktorým odovzdávame osvedčenie podľa tohto zákona, aj z hľadiska budúceho roka je to veľká vízia a veľká úloha pred nami a mojimi kolegami, aby sme týmto spôsobom dali šancu a priestor čo najviac ľuďom sa zamestnať, hlavne z toho znevýhodneného prostredia,“ priblížil Richter.

Schválená v roku 2018 bola aj stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR. „Najdôležitejšie je, že sme zachovali základný princíp, a to je regulácia, kontrola a plánovanie,“ zdôraznil minister.

Na môj vkus ide všetko pomaly, hodnotí prácu rezortu spravodlivosti Gál

V rámci rodinnej a sociálnej politiky MPSVR bolo prijaté opatrenie, ktoré sa týka legislatívy financovania sociálnych služieb podľa stupňa odkázanosti, ďalej zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, podpora opatrovateľskej služby, alebo aj novela zákona o ŤZP. Opatrenia rezortu práce v roku 2018 sa týkali aj starodôchodcov, valorizácie dôchodkov, poberateľov predčasného dôchodku či vianočného príspevku.

Z legislatívnych zmien, ktoré sú schválené a nadobudnú účinnosť v roku 2019, Richter spomenul novú výšku minimálnej mzdy od 1. januára vo výške 520 eur, ďalej zákon o službách zamestnanosti, kam patria opatrenia týkajúce sa pracovnej mobility cudzincov, platiť budú aj opatrenia zo sociálneho balíčka, ktoré zahŕňajú druhú etapu navýšenia príplatkov za nočnú prácu, soboty a nedele. V druhom čítaní je zákon o hmotnej núdzi, v roku 2019 by sa tiež mali navýšiť financie pre poskytovateľov sociálnych služieb a ministerstvo je už v procese realizácie tzv. obedov zadarmo.

Od januára 2019 bude podľa Richtera možné poberať súbežne materské otcom aj matkou na iné dieťa, rezort ponúkol aj zatraktívnenie tretieho piliera, bol prijatý aj zákon o ročnom zúčtovaní. „Máme pripravené riešenie, ktoré sa týka preddôchodku, ktoré rátame, že by mohlo ísť v budúcom roku do legislatívneho konania,“ skonštatoval Richter s tým, že na stole je aj zastropovanie dôchodkového veku.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie