Jednou vetou

Richter: Regionálne centrum pomôže zamestnať dlhodobo nezamestnaných

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Foto: TASR

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky otvoril v pondelok v Prešove minister práce a sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD). TASR o tom informoval tlačový a komunikačný odbor rezortu. Centrum vzniklo v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Pracovníci v takýchto centrách budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zároveň poskytnú bezplatne aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo a pomoc pri verejnom obstarávaní. „Prvé centrum sme otvorili pred mesiacom v Banskej Bystrici. Dnes ho otvárame v Prešove a následne v Košiciach, pretože v týchto regiónoch máme najviac znevýhodnených okresov,“ povedal minister Richter s tým, že práve tam môžu pomôcť so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných ľudí najmä sociálne podniky. Centrá vzniknú aj v ďalších krajských mestách.

Vznik regionálnych centier nadväzuje na nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. „Už predtým sme síce v legislatíve mali zakotvenú aj podporu sociálneho podnikania, avšak veľkým problémom a bariérou rozvoja sociálnej ekonomiky bola nekompletná a roztrieštená legislatíva. Verím, že nové pravidlá posunú sociálne podnikanie na novú úroveň,“ povedal minister.

Dodal, že v Európskej únii predstavujú sociálne podniky 10 % všetkých podnikov a pracuje v nich viac ako 14 miliónov osôb, čo je približne 6,5 % z celkovej zamestnanosti.

Kto prehovoril o korupcii na okresnom úrade?

Sociálne podniky bude štát podporovať priamo formou investičnej a kompenzačnej pomoci, aj príspevkami integračnému sociálnemu podniku. „Aby nedochádzalo k zneužívaniu, pre poskytnutie nenávratnej pomoci od štátu bude potrebné, aby podnik najskôr dostal napríklad úver od komerčnej inštitúcie, ktorá zároveň nezávisle posúdi jeho podnikateľský zámer na základe kritérií finančnej udržateľnosti. Až následne dostane dotáciu od štátu,“ priblížil minister. Zákon počíta aj s nepriamou podporou, formou daňových úľav, vytváraním dopytu prostredníctvom verejného obstarávania a cez servisné poukážky na podporu dopytu.

Zákon vymedzuje tri typy sociálnych podnikov. Integračné sú zamerané na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb. Zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie. „Práve v týchto podnikoch vidím veľký prínos pre ľudí, ktorí si roky nevedia nájsť zamestnanie, pretože buď stratili pracovné návyky, alebo predtým ešte nepracovali. V evidencii máme stále viac ako 72.000 dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mohli dostať šancu nájsť si zamestnanie práve v sociálnych podnikoch,“ uviedol Richter.

Podporené budú aj sociálne podniky bývania, ktoré sa zameriavajú na výstavbu, prestavbu alebo prenájom bytov ľuďom s mesačným príjmom za domácnosť maximálne vo výške štvornásobku sumy životného minima. Cieľom je vytvoriť na Slovensku priestor pre rozvoj nájomného bývania v neziskovom sektore podľa úspešne fungujúceho rakúskeho vzoru, uzatvoril rezort práce. Tretím typom sú sociálne podniky s rôznym zameraním.

Môže vás zaujímať

Štát podporí sezónnu prácu u ovocinárov a zeleninárov