Jednou vetou

RPPS sa nestotožňuje s organizovaním traktorového sprievodu naprieč SR

Protestná jazda farmárov z Michaloviec do Bratislavy za lepšie podmienky v poľnohospodárstve. Na snímke traktory za mestom Košice 18. júna 2018

foto: TASR

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) sa nestotožňuje s organizovaním protestného traktorového sprievodu naprieč Slovenskom. Uviedla to v stanovisku RPPS hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Rada podľa nej vníma túto akciu ako protest úzkeho okruhu poľnohospodárov, ktorí sa takouto formou snažia upozorniť na neriešené problémy v rezorte. Traktorový sprievod môže opäť vyhrotiť polarizáciu nielen odbornej poľnohospodárskej verejnosti, ale aj spoločnosti ako takej. Nanovo poukazuje na nezmyselné delenie poľnohospodárov – na malých a veľkých. Z pohľadu RPPS pritom existujú len poľnohospodári vytvárajúci hodnoty a zamestnávajúci ľudí, ktorí ešte zostali na vidieku, postupujúci v súlade s nastaveným legislatívnym rámcom a poľnohospodári hospodáriaci na hrane zákona, od ktorých sa RPPS dôrazne dištancuje.

Polícia je pripravená zakázať protestujúcim poľnohospodárom jazdu v Bratislave

„Naše odmietavé stanovisko k tejto akcii neznamená, že bagatelizujeme vyhrotenú situáciu medzi poľnohospodárskou verejnosťou a prehliadame nepriaznivý stav chlebového odvetvia. Podľa nás sa však problémy majú riešiť v prvom rade za rokovacím stolom, odborným a konštruktívnym dialógom, a nie tlakom z ulice ľudí, o ktorých sa ani nevie, koho presne zastupujú,“ reagujú členovia RPPS v mene predsedu SPPK Emila Macha.

Stav slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva je podľa Holéciovej slov kritický. Odvetvie sa nachádza na zlomovom bode, ktorý charakterizuje historicky najvyššie záporné saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami v objeme 1,4 miliardy eur. Pokiaľ sa nezmení prístup štátu k agropotravinárskemu odvetviu, ktoré je v Programovom vyhlásení vlády označené ako strategické odvetvie národného hospodárstva, našu krajinu v budúcnosti prevalcujú dovozové potraviny rôznej kvality a z časti našich poľnohospodárskych a potravinárskych firiem sa stanú len prázdne environmentálne záťaže.

Protestná jazda farmárov je tu opäť

RPPS aj naďalej vyvíja množstvo aktivít, ktoré majú presvedčiť najvyšších predstaviteľov štátu o urgentnej a správne cielenej pomoci pre rezort. RPPS rokuje s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ako zlepšiť stav chlebového odvetvia. RPPS naďalej požaduje prerozdeliť 30 miliónov eur prisľúbených pre tento rok pre špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu, zvýšiť štátnu pomoc v štátnom rozpočte pre rok 2019 na úroveň 70 miliónov eur, pripraviť národnú pozíciu SR k Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) po roku 2020, začať práce na vytvorení rizikového fondu a vytvoriť výhodnejšie podmienky pre potravinárske firmy na čerpanie úverov, ktoré sa využijú na zlepšenie technologického vybavenie firiem.

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to SPPK, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie