Jednou vetou

RRZ: Zmena výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane je nesystémová

Ilustračné foto.

Foto: TASR

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) kritizuje navrhované zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z dielne koaličných poslancov Mosta-Híd. Zmeny označuje za nesystémové. Niektorým ľuďom by sa podľa RRZ mohla stať nespravodlivosť, že po zvýšení mzdy môžu v konečnom dôsledku dostať nižšiu čistú mzdu.

Poslanci Mosta-Híd do parlamentu predložili návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorou sa má zvýšiť nezdaniteľná časť základu dane z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Plénum by sa ňou malo zaoberať na nadchádzajúcej schôdzi. Novela by mala začať platiť od 1. januára 2020.

EK odporúča Slovensku prijať opatrenia vo viacerých oblastiach

Rozpočtová rada však označila túto zmenu za nesystémovú. „Predstavme si dvoch zamestnancov tej istej firmy v roku 2020. Kolega Šťastný by v hrubom zarábal 2021 eur mesačne a kolega Ukrátený by zarábal 2022 eura mesačne. Podľa aktuálneho poslaneckého návrhu by sa stalo, že kolega Ukrátený by v čistom dostal na účet o 5,30 eura menej ako kolega Šťastný. Napriek tomu, že v hrubom by mal o jedno euro viac,“ vyčíslila RRZ na sociálnej sieti.

Od roku 2020 sa takáto nespravodlivosť môže stať realitou. „Dôvodom je navrhovaná nesystémová zmena výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane,“ konštatuje rozpočtová rada. Pri súčasnom nastavení by si zamestnanci mohli v budúcom roku odpočítať zo svojho základu dane nezdaniteľnú časť v plnej výške 367,60 eura mesačne až do výšky platu 2021 eur.

„Pri vyššej hrubej mzde by sa nezdaniteľná časť základu dane postupne znižovala až na nulu. Ak by bol prijatý poslanecký návrh, tak pri mesačnej hrubej mzde 2021 eur by sa nezdaniteľná časť skokovo znížila z 367,60 eura na 336,10 eura. Z toho by práve vyplývalo, že zvýšenie mzdy len o jedno euro by paradoxne spôsobilo zníženie čistého príjmu jednotlivcov,“ upozorňuje RRZ.

Pre SR ostáva výzvou udržateľnosť výdavkov na dôchodky, či lepší výber DPH

Pri úprave nezdaniteľnej časti základu dane preto rozpočtová rada odporúča mať na zreteli vzťahy všetkých parametrov uvedených v zákone o dani z príjmov.

„V opačnom prípade sa môže do daňového systému dostať aj nespravodlivosť, keď niektorí ľudia po zvýšení mzdy môžu dostať nižšiu čistú mzdu. Aj na tomto návrhu je zrejmé, aké nepresnosti môžu vzniknúť pri predkladaní návrhov bez riadneho pripomienkového konania,“ upozornila RRZ.

Poslanci však v predkladacej správe k novele zákona uviedli, že cieľom tohto opatrenia je zvýšiť životnú úroveň pracujúcich.

„Európska komisia vo svojej aktuálnej správe o Slovensku konštatuje, že Slovensko sa príliš spolieha vo svojom rozpočte na daňové zaťaženie práce. Kým priemerné daňové a odvodové príjmy z práce v roku 2016 boli v Únii na úrovni 49,7 % z celkovej výšky zdaňovania, tak na Slovensku to bolo až 53,9 %,“ upozornili poslanci s tým, že EK osobitne upozornila na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie pri zamestnancoch zarábajúcich menej ako priemernú mzdu v porovnaní s inými krajinami Európskej únie.

Porušenie fiškálnych pravidiel v Ríme oprávňuje EK začať disciplinárne konanie

„Daňové zaťaženie zamestnancov v posledných rokoch sa dokonca zvyšuje, čo súvisí s tým, že nezdaniteľné časti základu dane rastú pomalšie, ako rastú mzdy,“ tvrdia poslanci.

Výsledkom podľa nich je to, že daň z príjmu tvorí postupne vyššiu časť zo mzdy zamestnanca. „Najzreteľnejšie to je vidno pri zamestnancoch zarábajúcich minimálnu mzdu. Kým napríklad v roku 2014 neplatili žiadnu daň z príjmov, tak v roku 2019 ich daň z príjmu vychádza na 23,97 eura mesačne. Prejavuje sa to aj v dynamicky rastúcich príjmoch rozpočtu verejnej správy z dane z príjmov fyzických osôb,“ uviedli poslanci.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie