Jednou vetou

S podvodmi pri obstarávaní sa stretla štvrtina európskych firiem

Ilustračné foto

foto: TASR

Hoci o korupcii a podvodoch sa hovorí takmer výlučne v súvislosti s tendrami vo verejnej správe, nevyhýbajú sa ani firmám. Štvrtina európskych podnikov už podľa prieskumu spoločnosti SAS zaznamenala nejakú formu manipulatívneho obstarávania a 27 % zaplatilo dodávateľom za produkty alebo služby duplicitne.

Podvody pri nákupoch patria podľa poradenskej firmy PwC dlhodobo k najčastejšie hláseným formám ekonomickej kriminality. Napriek tomu s nimi spoločnosti naďalej bojujú zastaranými spôsobmi. Spoliehajú sa predovšetkým na manuálnu kontrolu, alebo v lepšom prípade na jednoduchý softvér, ktorý sleduje dodržiavanie istých pravidiel.

Diskusia o Komore odborných garantov verejného obstarávania bola prerušená

K typickému podvodnému správaniu patria rôzne dohody a prepojenia medzi zamestnancami a dodávateľmi, ktorí tak získavajú neférovú výhodu počas tendra, alebo zámerné vystavovanie viacerých faktúr, či opakované fakturovanie tých istých položiek. Častým podvodom, s ktorým sa stretlo až 37 % spoločností, je tiež snaha zamestnancov o preplácanie nenárokovateľných výdavkov, napríklad v súvislosti so služobnými cestami.

Pre podvodné správanie prichádza podľa prieskumu viac ako štvrtina firiem každoročne o 10.000 až 150.000 eur, necelá pätina stráca do 10.000 eur a takmer 12 % v rozmedzí 150.000 až 400.000 eur. Nad túto hranicu priznáva straty 3,7 % respondentov.

Lesníci implementujú protikorupčnú normu ako prvý štátny podnik v SR

„Tieto čísla sú iba špičkou ľadovca. Podvody pri obstarávaní sa notoricky ťažko odhaľujú a merajú, preto je ich skutočný rozsah s najväčšou pravdepodobnosťou podceňovaný. Mnohé firmy často netušia, o koľko peňazí vlastne prichádzajú. V prieskume to pripustilo 17 % respondentov,“ hovorí Richard Kraus, country sales director SAS Slovakia.

Ak si firmy problém interných podvodov pripúšťajú, zvyčajne ich nevedia efektívne odhaľovať. V súvislosti s obstarávaním sa najčastejšie (44,5 %) spoliehajú na manuálnu formu monitoringu procesov. K ďalším často využívaným technikám patrí jednoduchá softvérová detekcia založená na sledovaní vopred definovaných pravidiel a štvrtina podnikov predpokladá, že o nezrovnalostiach budú informovať poctiví zamestnanci.

Môže vás zaujímať

Štát ako prevádzkovateľ mýtneho systému bude mať priamy vplyv na efektivitu výberu mýta, tvrdí expert