Jednou vetou

SaS chce v zákone upraviť poukazovanie dávok sociálneho poistenia

Líder pravice. Foto: TASR
Ustanovenie týkajúce sa poukazovania dávok by sa podľa SaS malo upraviť. Doplniť by sa mala možnosť ustanoviť za osobitného príjemcu aj blízku osobu poberateľa dávky sociálneho poistenia, respektíve obec, a to bez súhlasu poberateľa, ak mu jeho zdravotný stav neumožňuje vyjadriť súhlas.

Opozičná strana to chce dosiahnuť v návrhu zákona o sociálnom poistení, ktorý predložila na najbližšiu schôdzu parlamentu so začiatkom 26. marca.

Podľa doterajšej právnej úpravy môže Sociálna poisťovňa ustanoviť osobitného príjemcu s jeho súhlasom a so súhlasom poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu vtedy, ak poberateľ dávky alebo zákonný zástupca zo zdravotných dôvodov nemôže výplatu dávky prijímať.

SaS víta odsúdenie Bašternáka: Takýchto krokov však podľa nej musí byť viac

Liberáli navrhujú, aby bolo umožnené ustanoviť osobitného príjemcu aj bez súhlasu poberateľa, ak mu to nedovoľuje zdravotný stav. Za osobitného príjemcu je možné v takomto prípade ustanoviť blízku osobu poberateľa dávky sociálneho poistenia. „Sociálna poisťovňa v zmysle návrhu bude povinná ustanoviť osobitného príjemcu len na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára najneskôr do troch dní,“ konštatuje sa v predkladacej správe.

Návrh reaguje aj na situácie, keď poberateľ dávky sociálneho poistenia nemá blízku osobu, ktorá by ujmu poberateľa dôvodne pociťovala ako svoju vlastnú. V takom prípade by podľa predkladateľov bolo možné rovnako v priebehu troch dní ustanoviť za osobitného príjemcu aj obec, kde má poberateľ dávky trvalý pobyt.

SaS chce opätovne zaviesť 40 % odpočet daňových výdavkov pri prenájme

„Dôvodom návrhu sú opakované a dlhoročné problémy stoviek poberateľov dávok sociálneho poistenia a ich najbližších príbuzných, keď sa väčšinou náhle a nečakane ocitnú v situácii, že nie sú schopní zo zdravotných dôvodov prijať dávku, ktorá sa im vypláca v hotovosti a nemajú zriadený bankový účet, čo je osobitne časté u seniorov, ale aj u ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím,“ priblížili predkladatelia.

Môže vás zaujímať

INVESTOVANIE: Týmto fondom v druhom pilieri sa nedarilo, objem majetku však mierne stúpol