Jednou vetou

SaS: Poľovníci prichádzajú o revíry podozrivým prístupom štátnych orgánov

Ilustračné foto

foto: TASR

Poľovnícke združenia prichádzajú o revíry podozrivým prístupom štátnych orgánov, pričom všetky nitky v tejto oblasti vedú k špičkám Slovenskej národnej strany (SNS). Uviedla to v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR za stranu SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

„V tejto krajine sa deje niečo veľké a veľmi vážne s poľovníckymi revírmi, pretože poľovnícke združenia, ktoré združovali poctivých poľovníkov niekoľko desaťročí, ktorí mali vlastne v správe tieto poľovné revíry, o ne prichádzajú,“ zdôraznila Nicholsonová.

Jeden zo zainteresovaných poľovníkov, predseda poľovníckeho združenia (PZ) Ondava Moravany Dušan Stanko, priblížil, že k 10. marcu 2018 im končili nájomné zmluvy. Na zhromaždení vlastníkov pôdy, ktoré zorganizovali, sa podľa neho nezúčastnil Slovenský pozemkový fond (SPF), ale zúčastnili sa Lesy SR a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). „Lesy SR sa zdržali hlasovania, pritom majú v našom revíri 211 hektárov, ale práve tieto percentá, hektáre nám chýbali, aby sme získali nadpolovičnú väčšinu,“ skonštatoval.

SPF sa nezúčastní na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov Teplá voda

Ako protistranu uviedol Stanko PZ Rakovec, ktorého predsedom je Martin Sojka. Jedným zo zvolávateľov následného zhromaždenia bol SPF a firma D. K. Agro Rakovec, ktorí dosiahli požadovaný počet. „Na tomto zhromaždení, ktoré viedol ako predsedajúci doktor Janšo, nám boli vyhádzané mnohé splnomocnenia od vlastníkov, ktoré sme poctivo získavali, a všetci naši členovia,“ zdôraznil Stanko s tým, že na tomto stretnutí sa mnohí predstavitelia PZ Ondava Moravany nemohli zúčastniť.

Navyše poukázal na to, že SPF, alebo aj Lesy SR si umelo zvyšovali výmeru, aby získali väčšinu. Nato PZ Ondava Moravany zvolalo ďalšie zhromaždenie. Stanko ozrejmil, že spísali notársku zápisnicu a poslali ju na okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Neskôr dostal oznámenie o tom, že revír bol prisúdený PZ Rakovec. „Vieme o tom, že SPF má interný predpis, že sa má pridať k vlastníkovi, s ktorým má nájomné zmluvy na poľnohospodárske využitie pôdy, a pokiaľ naše vedomosti siahajú, tak firma pána Krnáča D. K. Agro tieto zmluvy nemá,“ priblížil Stanko.

Agrorezort reagoval, že do procesu prenajímania poľovných revírov nevstupuje ani nezastupuje žiadnych vlastníkov a o tom, kto bude poľovný revír užívať, rozhodujú vlastníci pozemkov tvoriacich revír. „Je zarážajúce, že predstaviteľky SaS organizujú tlačové konferencie za účasti ľudí s preukázateľne pochybnou povesťou. Nehovoriac o tom, že tlačová konferencia obsahovala také množstvo faktických chýb, že nie je v silách agrorezortu suplovať chýbajúcu odbornosť protagonistiek tlačových podujatí SaS,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré zároveň upozornilo na to, že okresné úrady, odbory pozemkové a lesné má v kompetencii ministerstvo vnútra.

MPRV: Predstaviteľky SaS boli zneužité na ovplyvnenie súdneho konania

Stanko zároveň dodal, že podľa neho spojenie vedie až k predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS). Uviedol, že spomínané úrady sú obsadené nominantmi SNS a spojitosť existuje aj v prípade Martina Sojku, ktorý sa v rodnej obci vyjadril, že je priateľom Danka. Súčasne vidí problém v tom, že bola menená výmera, ktorú má SPF či Lesy SR v ich revíri.

Nicholsonová doplnila, že Martin Sojka je jedným z konateľov firmy Tempus AWT Bavaria, ktorú v minulosti viackrát zastupoval Danko. Jaroslav Jevčák, ktorý v prípade tiež figuruje, je štatutárom firmy Syteli a podľa Nicholsonovej aj veľmi úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku ministerstva školstva.

Osoba Daniela Janša, ktorý zastupoval protistranu, podľa nej spája tento prípad s prípadom Daniela Štubňu, ktorý zastupuje väčšinových vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Teplá Voda. „Pán Janšo mi bol odporučený pánom Paliderom, ktorý mal zohrávať úlohu vybavovača, ktorý nám komplet tú celú schôdzu aj vlastne ten celý revír zastreší,“ uviedol Štubňa s tým, že Gustáv Palider mal od Štubňu pýtať „výpalné“ za to, že sa dostaví na zhromaždenie a zahlasuje za poľovné združenie, ktoré zastupuje Štubňa.

MPRV si od farmárov postihnutých suchom vyžiadalo aktualizáciu škôd

Podľa SaS je za to zodpovedná ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS). „Za tieto všetky pochybenia a nesprávne rozhodnutia zodpovedá ministerka Matečná,“ skonštatovala Jarmila Halgašová z SaS.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie