Jednou vetou

SIEA: Projekt V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov

Ilustračný obrázok

foto: TASR

Projekt V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov. Informoval o tom Stanislav Jurikovič, vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Uviedol, že Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlásil 21. septembra 2018 výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov. Sedem vybraných záujemcov zo Slovenska sa môže v decembri 2018 zúčastniť stáže v Izraeli, počas ktorej im experti poradia, ako zhodnotiť a zvýšiť trhový potenciál. Žiadosti je možné podávať do 22. októbra 2018.

Výzva je podľa neho súčasťou pilotného projektu V4 Innovators, ktorý je pripravovaný na základe Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti inovácií medzi vládou štátu Izrael, krajinami V4 a MVF. Celkový rozpočet projektu je 150.000 eur. Každú krajinu V4 budú zastupovať 7 vybraní žiadatelia.

Spresnil, že podporené budú žiadosti o stáže zástupcov startupov, firiem a inkubátorov pôsobiacich v odvetviach informačné a komunikačné technológie, zdravotníctvo, biotechnológie, doprava, inteligentná mobilita, automobilový sektor, a tiež finančné technológie, kybernetika, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia.

Premiér: Štát možno budúci rok nebude musieť poslať SP ani cent

Stážisti strávia podľa Jurikoviča v Izraeli viac ako dva týždne. Vzdelávací program zabezpečuje od 3. do 19. decembra 2018 medzinárodné tréningové centrum v izraelskej Haife. Teoretická časť vzdelávacieho modulu sa bude konať vo forme prednášok, praktická časť bude orientovaná na priame väzby s izraelskými podnikateľmi, investormi a akademikmi špecializujúcimi sa na špičkové technológie, ako aj mentormi z oblasti riadenia inovatívnych podnikov. K dispozícii je predbežný program.

„Účastníci budú mať jedinečnú príležitosť osvojiť si praktické nástroje pre zlepšenie obchodných modelov, hodnotenie potenciálu inovatívneho zámeru, prípravu stratégie uvedenia na trh, ako aj rady, kde a ako hľadať zdroje na financovanie inovatívnych zámerov,“ uviedla Alexandra Velická, generálna riaditeľka SIEA, ktorá zabezpečuje realizáciu projektu za slovenskú stranu.

Doplnil, že žiadateľmi môžu byť fyzické osoby, ktoré sú občanmi krajín V4. Začínajúce slovenské podniky a startupy, ktoré zastupujú, musia na trhu pôsobiť menej ako 5 rokov. Ak žiadateľ nie je vlastníkom spoločnosti, musí byť žiadosť potvrdená splnomocneným zástupcom zamestnávateľa.

Inflácia v Taliansku sa v septembri nečakane zmiernila

Jurikovič zdôraznil, že žiadosti je nutné zasielať elektronickou formou v anglickom jazyku v zmysle podmienok definovaných vo výzve na e-mailovú adresu visegradfund@visegradfund.org. Formuláre žiadostí a detailné informácie k výzve sú zverejnené na webovom sídle MVF https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/v4-innovators-israel-tr aining-program/.

Dodal, že lokálnym administrátorom projektu pre Slovensko je Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA. Informácie k podávaniu žiadostí je možné získať telefonicky na čísle +421905371194, prípadne elektronickou formou na e-mailovej adrese katarina.ruzickova@siea.gov.sk.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie