Jednou vetou

Silnú Európu chce slovenské predsedníctvo vo V4 budovať cez dopravu a investície

Ilustračné foto

TASR

Presadzovanie spoločného postoja pri schvaľovaní viacročného finančného rámca (VFR) EÚ, automobilový priemysel, podpora návratu pracovníkov zo zahraničia, spolupráca v oblasti investícií alebo prepojenie hlavných miest Vyšehradskej štvorky (V4) a Viedne. Aj na to sa chce sústrediť zoskupenie V4 počas slovenského predsedníctva v rámci priority silná Európa. Vyplýva to z jeho schváleného programu.

V otázke rozpočtu sa krajiny zhodujú na podpore silnej politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tie sú podľa slovenského predsedníctva pre občanov EÚ najlepšími príkladmi európskej integrácie, a preto by mali tvoriť základ európskeho rozpočtu. K viacročnému rozpočtu sa V4 pod vedením Slovenska plánuje viackrát stretnúť a koordinovať svoj postup – na úrovni expertov aj ministrov financií.

V4 chce počas slovenského predsedníctva rozvíjať aj spoluprácu v oblasti investícií. „Podporíme spoluprácu krajín pri získavaní veľkých investorov do prihraničných regiónov. Príkladom môže byť umiestnenie investora do jednej krajiny a dodávateľského parku do druhej krajiny,“ píše sa v programe.

Premiéri ČR, Poľska a Maďarska privítali dohodu účastníkov summitu EÚ

Predsedníctvo sa chce zamerať aj na automobilový priemysel, ktorý má v krajinách V4 silné postavenie a momentálne čelí novým výzvam ako elektromobilita alebo digitalizácia. V tejto súvislosti V4 zastrešuje automobilové znalostné fórum Newmatec a slovenskú kooperačnú burzu, obe na úrovni ministrov alebo štátnych tajomníkov.

Pod prioritu silná Európa slovenské predsedníctvo zaradilo aj dopravu, výstavbu a cestovný ruch. „Predsedníctvo vyvinie úsilie na vytvorenie systémového konceptu prepojenia diaľkovej dopravy na spojnici piatich hlavných miest krajín V4 a Rakúska a na vybudovanie siete nabíjacích a čerpacích staníc,“ sľubuje materiál. Predsedníctvo si dáva za cieľ aj nastavenie systémového prepojenia týchto miest vysokorýchlostnou železnicou.

V4 pod slovenským vedením chce tiež zatraktívniť návrat emigrantov späť do krajín V4. Očakáva najmä príchod pracovníkov zo Spojeného kráľovstva a pripravuje diskusné fóra, na ktorých sa budú riešiť stratégie na ich získanie. Spolupracovať chce aj v oblasti vzdelávania a kultúry.

Zmeko v Budapešti: Počas predsedníctva SR vo V4 posilníme regionálnu spoluprácu

Slovenské predsedníctvo sa chce venovať aj inštitucionálnym otázkam. „Európska únia v procese svojich reforiem musí zostať jednotná, aj keď nie za cenu stagnácie a na úkor pokroku. Sme za ďalšiu integráciu v oblastiach, kde to má zmysel a prináša pridanú hodnotu,“ píše.

Ohľadom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bude predsedníctvo presadzovať také nastavenie budúcich vzťahov, ktoré zabezpečí právnu istotu pre občanov a firmy krajín V4. Predsedníctvo chce riešiť aj implementáciu novej legislatívy v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov – v tejto súvislosti zorganizuje konferenciu.

Silná Európa je jednou z troch základných priorít slovenského predsedníctva v zoskupení V4. Ďalšími sú bezpečné prostredie a inteligentné riešenia. Slovensko sa predsedníctva ujme v nedeľu 1. júla, zoskupeniu bude predsedať piatykrát.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie