Jednou vetou

Skracujú sa lehoty na zápis a výmaz práv z katastra nehnuteľností

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com
Podľa hodnotenia Svetovej banky je Slovensko zaradené opäť do prvej desiatky v hodnotení kvality a rýchlosti registrácie nehnuteľného majetku. Svetová banka zakladá hodnotenie kvality podnikateľského prostredia v 190 krajinách sveta na 11 indikátoroch.

Odborný tím  banky vysoko hodnotí kvalitu procesu registrácie nehnuteľného majetku, keďže slovenské skóre v tomto ukazovateli je 90,17 v porovnaní v priemerom krajín OECD 77,17. Samotný ukazovateľ sa skladá z hodnotení, akými sú rýchlosť procesu, ceny za službu, kvality komunikácie, transparentnosti a dostupnosti informácií.

Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR s cieľom ďalšieho zjednodušenia prístupu občana k službám katastra nehnuteľností a zároveň zrýchlenia registrácie majetku pripravil novelu katastrálneho zákona, ktorá vytvorila podmienky na využívanie ďalších elektronických služieb katastra.

Banky avizujú od novembra zmeny cenníkov a poplatkov

„Počínajúc 1. októbrom 2019 nadobudnú účinnosť ustanovenia zákona, ktoré skracujú lehoty. Súčasťou novely katastrálneho zákona je skrátenie lehoty na zápis práv do katastra nehnuteľností, respektíve na výmaz práv z katastra nehnuteľností formou záznamu zo 60 dní na 30 dní, ak je návrh na vykonanie záznamu podaný elektronicky, prostredníctvom formulára. Uvedená skrátená lehota sa bude vzťahovať na tie konania o zázname, ktoré sa začali po 30. septembri 2019, napríklad zápis novej stavby do katastra a práva k nej,“ informoval TASR Pavel Hajdin, riaditeľ odboru informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia ÚGKK SR.

V nadväznosti na vyššie uvedenú novelu je plánovaný rollout projektu elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) na celom území Slovenska. Proces bude regionálny postupne od západného Slovenska na východ v závislosti od veľkosti jednotlivých pracovísk katastrálnych odborov okresných úradov. Nasadenie služieb z produkčnej prevádzky do verejnej je plánované v priebehu októbra 2019 v 2,5-týždňových intervaloch podľa regionálneho členenia – západoslovenský región 27 pracovísk, stredoslovenský kraj 24 pracovísk a východoslovenský kraj 24 pracovísk.

Fungujúce elektronické služby katastra od roku 2015 využívajú predovšetkým notári, kde sa počet elektronických podaní každý rok zvyšuje a v súčasnosti dosahuje v Bratislavskom kraji až 60 %. V prípade podania návrhu na vklad do katastra v elektronickej forme umožňuje zákon znížiť správny poplatok zo 66 na 33 eur, prípadne 18 eur.

Môže vás zaujímať

Prevádzkovatelia gastro prevádzok veria v skorú pomoc od štátu, inak skrachujú