Jednou vetou

Slovenské elektrárne pripojili 3. blok Mochovce k elektrizačnej sústave

Ilustračné foto

foto: TASR

Slovenské elektrárne (SE) úspešne pripojili 3. blok Atómových elektrární Mochovce (EMO3) k elektrizačnej sústave Slovenskej republiky. Pripojenie bude slúžiť ako hlavný zdroj napájania pri dostavbe a spúšťaní bloku. Po dokončení ním bude tretí blok dodávať elektrinu do prenosovej sústavy Slovenska. Informovala o tom tento týždeň spoločnosť.

„Dosiahli sme ďalší míľnik uvádzania jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Ukončenie sieťového pripojenia 3. bloku potvrdzuje dosiahnutý pokrok na stavbe a náš ďalší krok smeruje k ukončeniu studených hydroskúšok, ako aj začiatku predprevádzkových horúcich funkčných skúšok. Keď bude 3. blok v prevádzke, jeho výkon sa bude dodávať slovenským zákazníkom 400-kilovoltovým (kV) prenosovým vedením cez rozvodňu Veľký Ďur. Spolupráca s prevádzkovateľom slovenskej prenosovej sústavy SEPS a ďalšími technickými partnermi bola mimoriadne úspešná a môže slúžiť ako príklad pre iné podobné veľké projekty elektrární,“ uviedol Francisco José Morejón Verdú, projektový riaditeľ 3. a 4. bloku EMO.

Toto 400-kilovoltové vedenie bude slúžiť ako primárny zdroj elektrického napájania pre finálne etapy výstavby bloku a jeho uvádzania do prevádzky. Linka bude napájať všetky elektrické systémy a zariadenia bloku cez transformátory a zbernice, ktoré budú dodávať elektrinu do štyroch hlavných 6 kV rozvodní. Zálohu bude zabezpečovať 110-kilovoltové vedenie, ktoré už je v prevádzke.

Prenosovú linku zapojili v úzkej spolupráci s prevádzkovateľom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). Celý proces pripojenia vykonali v súlade s príslušnou národnou a medzinárodnou legislatívou a normami, vrátane smerníc Medzinárodnej agentúry atómovej energie (MAAE).

V súlade so strategickým plánom Slovenských elektrární, ktorý bol schválený akcionármi spoločnosti v marci 2017, sa začiatok prevádzky 3. bloku Atómových elektrární Mochovce očakáva koncom roka 2018 a 4. bloku koncom roka 2019. V závere roka 2017 bol 3. blok EMO ukončený na 96,1 % a 4. blok na 84,5 %.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie