Jednou vetou

Slovenské firmy dlhujú štátu a poisťovniam 3 miliardy eur

Ilustračný záber

Foto: Pixabay.com

Podľa analýzy Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti (SIMS) predstavoval dlh vybraných slovenských firiem na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení k 31. augustu tohto roka sumu vo výške 3,03 miliardy eur. Na daniach dlhujú tieto firmy štátu aktuálne 2,9 miliardy eur, zdravotným poisťovniam viac ako 10 miliónov eur. Na sociálnom poistení sa suma vyšplhala na 101,6 milióna eur.

Najväčšími dlžníkmi z vybraných firiem sú spoločnosti s ručením obmedzeným. Na sociálnom a zdravotnom poistení a na daniach dlhujú sumu vo výške 2,7 miliardy eur. Akciové spoločnosti dlhujú 116 miliónov eur a živnostníci 102 miliónov eur.

Pri právnických subjektoch, ktoré sú buď v konkurze, likvidácii alebo sú zrušené, predstavujú dlhy akciových spoločností sumu vo výške 39 miliónov eur, pri spoločnostiach s ručením obmedzeným dosiahla suma 330 miliónov eur a pri živnostiach sa dlh vyšplhal na 72,6 milióna eur.

Úroda hrozna v tokajských vinohradoch je dobrá kvalitou i množstvom

Najväčším dlžníkom na Slovensku je firma v likvidácii. V minulosti pôsobila v energetike a jej dlh na daniach a poistení dosahuje 135,7 milióna eur. Najviac firiem – dlžníkov je v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom.

„V prehľade sme zohľadnili právnické subjekty, ktoré dlhujú na daniach, sociálnom alebo zdravotnom poistení viac ako 50.000 eur. Zo štatistiky sme vylúčili oblasť zdravotníctva. Údaje sú k dátumu 31. augusta 2018,“ povedal Rastislav Piovarči zo spoločnosti SIMS.

Môže vás zaujímať

Študenti nemusia Sociálnej poisťovni hlásiť ukončenie štúdia