Jednou vetou

Slovensko a Estónsko budú spolupracovať. V čom?

Ilustračné foto.

Foto: pixabay.com

Obe krajiny budú spolupracovať pri modernizácii slovenskej Finančnej správy v oblasti elektronizácie. Estónsko je totiž v tejto oblasti lídrom. Estónci zase získajú od slovenskej strany pomoc v oblasti využitia analytických nástrojov na boj proti daňovým podvodom (ako napr. kontrolný výkaz DPH), ktoré na Slovensku úspešne fungujú.

Estónsko je lídrom v elektronizácii služieb: 98% estónskej populácie využíva štátne elektronické služby a až 96% daňových priznaní podávajú Estónci elektronicky. Finančná správa chce preto pri svojej modernizácii čerpať inšpirácie práve z Estónska. Na spolupráci sa dohodli obaja najvyšší predstavitelia daňových a colných správ Slovenska a Estónska na bilaterálnom stretnutí v Tallinne.

Stretnutie najvyšších predstaviteľov finančných správ Slovenska a Estónska, zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Bolo veľmi podnetné zoznámiť sa s možnosťami, ktoré ETCB ponúka svojim občanom v oblasti elektronickej komunikácie. Nemusíme vymýšľať niečo, čo už funguje, stačí sa inšpirovať. My vieme byť na druhej strane zas inšpiráciou pre Estónsko pri využívaní analytických nástrojov,“ povedal prezident finančnej správy František Imrecze.

Slovenskú finančnú správu postupne modernizujeme. Zavádzame viaceré proklientské opatrenia, z ktorých niektoré v Estónsku už fungujú – index daňovej spoľahlivosti, softwarning, ale najmä posilnenie elektronickej komunikácie. Cieľom finančnej správy je aj na Slovensku dosiahnuť stav, že nepotrebujeme papiere, formuláre, ale dáta. Preto reformujeme finančnú správu na plne elektronizovanú, bezpapierovú a callcentrizovanú inštitúciu,“ povedal Imrecze.

Pobaltská krajina uplatňuje motivačný prístup, ktorý umožňuje občanom zrýchlené elektronické založenie vlastnej firmy, e-registráciu dokladov, elektronické podpisy a zjednodušenú komunikáciu s úradmi. Hlavným cieľom estónskej daňovej správy je efektívnejší systém zberu a spravovania údajov od platcov daní. Chcú znížiť počet dokumentov a v budúcnosti vytvoriť taký systém spravovania údajov o platcoch daní, aby sám generoval sumy daňových priznaní. Estónci postupne dosiahli prepojenie zberu údajov štátnych inštitúcií, ich vzájomnú spoluprácu pri zdieľaní získaných údajov, a tým zredukovanie opakovaného zberu informácií od daňových subjektov.

Diskusia: Nepotrebujeme papiere, potrebujeme dáta. zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Slovensko zas boduje u Estóncov s dvoma opatreniami, ktoré priniesli výrazný úspech v boji proti daňovým podvodom: informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a kontrolný výkaz DPH (KV DPH). Spolu s ďalšími opatreniami z akčných plánov boja proti podvodom zabezpečili, že úspešnosť výberu DPH výrazne stúpla. Kumulatívne sa od roku 2012 podarilo zvýšiť výnos DPH o 2,664 mld. eur, čo predstavuje 3,29% HDP. Slovensko zároveň zaznamenalo najvyššiu efektívnu daňovú sadzbu (EDS) v histórii – 15,16%. Estónska finančná správa sa preto chce v tomto smere inšpirovať fungujúcim slovenským systémom.

Môže vás zaujímať

Poistenci VšZP môžu využívať nové pracovisko magnetickej rezonancie v Ružinovskej poliklinike