Jednou vetou

Slovensko by sa mohlo stať členom IIASA

Ilustračné foto

TASR

Slovenská republika by sa mohla stať členom Medzinárodného inštitútu pre aplikované systémové analýzy (IIASA). Vláda na svojom zasadnutí v stredu s členstvom SR v IIASA súhlasila.

V prípade, že Rada guvernérov schváli členstvo Slovenska v IIASA, bude krajine pridelená výška finančného záväzku. Slovensko by ročne za členstvo v inštitúte platilo 175.000 eur.

Medzinárodný vedecký inštitút uskutočňuje výskum zameraný na problémy, ktoré sú príliš komplexné na to, aby ich vedeli riešiť jednotlivé krajiny alebo len samostatné akademické disciplíny. „Členstvo môže zásadným spôsobom napomôcť k zvýšeniu zapojenia národných subjektov do rámcových projektov EÚ v nasledujúcom programovom období,“ uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predkladateľ materiálu.

Od roku 2022 sa budú zálohovať PET fľaše a plechovky

Podľa rezortu školstva IIASA bol doposiaľ schopný zabezpečiť takmer 100-percentnú úspešnosť pri návrhoch vedecko-výskumných projektov. Inštitút bol založený v roku 1972, v súčasnosti má 23 členských štátov z Afriky, Ameriky, Ázie a Európy.

Z predloženého materiálu vyplýva, že členstvo v IIASA pomáha krajinám pri riešení komplexných globálnych výziev, ktoré ovplyvňujú hospodárstvo, životné prostredie a spoločnosť krajiny. Okrem toho má tiež vypracovať svoju výskumnú základňu pre systémovú analýzu, a vytvoriť nové multilaterálne vedecké vzťahy.

Môže vás zaujímať

INVESTOVANIE: Týmto fondom v druhom pilieri sa nedarilo, objem majetku však mierne stúpol