Jednou vetou

Sociálna poisťovňa nezabezpečuje vstup do 2. dôchodkového piliera

Ilustračné foto, archívne

foto: TASR

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje najmä mladých poistencov, že im nemôže zabezpečiť vstup do 2. piliera dôchodkového sporenia. Nie je totiž na to príslušná, keďže to nepatrí do výkonu jej činnosti.

Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení v 2. dôchodkovom pilieri si musia záujemcovia o sporenie uzatvoriť v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), ktorú si sami vyberú. Sociálnej poisťovne sa potom následne týka iba proces akceptácie tejto zmluvy, prípadne vydanie akceptačného listu, ak chce sporiteľ neskôr prestúpiť z jednej DSS do inej a samotný záver dôchodkového sporenia v DSS, keď sporiteľ dovŕši napr. dôchodkový vek a chce požiadať o dôchodok.

„O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z 2. piliera môže v tejto záverečnej fáze sporenia sporiteľ požiadať buď v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo v miestne príslušnej pobočke SP. O dôchodok zo Sociálnej poisťovne (I. piliera) sa žiada po dovŕšení dôchodkového veku v miestne príslušnej pobočke SP osobitne,“ uviedol Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie