Jednou vetou

SP preplatila vlani stovky úrazov. Aké boli najčastejšie?

Ilustračné foto, archívne

foto: TASR

Úrazovú rentu, teda dávku, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, uznala Sociálna poisťovňa v minulom roku v 370 prípadoch. Z dôvodu pracovného úrazu ich bolo 140 a z dôvodu choroby z povolania 230.

aktualizované: 14:37

Najčastejšou skupinou chorôb, ktoré sa v roku 2017 vyskytovali pri uznaných úrazových rentách z dôvodu pracovného úrazu, boli neskoré následky poranení, otráv a iné následky vonkajších príčin (29 prípadov), po nich nasledovalo 18 prípadov poranenia kolena a predkolenia a po 14 prípadoch poranenia zápästia a ruky a poranenia pleca a ramena.

Pri chorobách z povolania boli najčastejšími dôvody novouznaných úrazových rent choroby z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín (choroby kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín), ktoré predstavovali 122 prípadov. Výrazne menej bolo prípadov chorôb z vibrácií, ktoré priniesli 36 novouznaných úrazových rent. Treťou najčastejšou skupinou pri chorobách z povolania boli choroby z olova alebo jeho zlúčenín, a to 19 prípadov.

Ešte v roku 2016 evidovala Sociálna poisťovňa 360 novouznaných prípadov úrazových rent, teda o 10 menej ako vlani.

Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, teda činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Pracovníci Sociálnej poisťovne (SP) urobili v roku 2017 celkovo 83.995 kontrol dodržiavania liečebného režimu. Každá štvrtá kontrola bola z dôvodu podozrenia z porušovania liečebného režimu.

Ukončili vlani 4358 práceneschopností

Z 83.995 kontrol bolo 1629 vykonaných na podnet zamestnávateľa, 305 na podnet ošetrujúceho lekára a 97,1 % vykonaných kontrol, teda 81.520 prípadov, bolo realizovaných na podnet posudkových lekárov poisťovne. Pri 20.631 prípadoch boli kontroly vykonané z dôvodu podozrenia z porušenia liečebného režimu. Z tohto množstva bolo 4358 PN-iek ukončených a poistenci boli uznaní za práceschopných. V 143 prípadoch bola poistencom z dôvodu porušenia liečebného režimu udelená pokuta.

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec SP.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa môže vykonať na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára alebo zamestnávateľa. Kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor. Kontrola sa môže uskutočniť aj na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa vykonáva v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne práceneschopný poistenec zdržuje.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie