Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu na rok 2018

Ilustračné foto

foto: TASR

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu na rok 2018 na 11,9379 eur. Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku.

Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2018, použije sa dôchodková hodnota 11,9379 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2018 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2017 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2016.

„Aktuálnu dôchodkovú hodnotu stanovuje Sociálna poisťovňa a zverejňuje ju do 31. decembra kalendárneho roka pre nasledujúci rok,“ informoval TASR Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Môže vás zaujímať

Plynová kríza po Novom roku je pravdepodobná, uviedol Žiga