Spätné dotácie na podporu audiovizuálneho priemyslu sa majú zvýšiť o 13 %

Ilustračné foto

Foto: pixabay.com

Podpora audiovizuálneho priemyslu na Slovensku by mala byť v budúcnosti štedrejšia. Podľa návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde (AvF) by mohli producenti žiadať o refundáciu 30 percent prostriedkov, ktoré pri výrobe filmových a televíznych diel investovali na Slovensku.

Vyplýva to z návrhu legislatívnej zmeny z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok do druhého čítania.

ANS víta dofinancovanie zdravotníctva o 90 miliónov

V súčasnosti sa spätné dotácie vyplácajú vo výške 20 percent oprávnených výdavkov, ktoré boli uhradené v súvislosti s realizáciou filmového projektu. Nimi sú všetky úhrady za tovary, služby, odmeny a mzdy zdaňované v SR.

Podmienkou je investovať minimálne 150.000 eur, ak ide o jedno dielo, v prípade viacdielneho projektu je minimálna suma nastavená na 300.000 eur. Zároveň platí, že táto suma nesmie presiahnuť polovicu všetkých nákladov.

„Cieľom návrhu zákona je zvýšiť konkurencieschopnosť systému podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku a akcelerovať ekonomický nástroj stimulácie súkromných investícií do sektora audiovizuálneho priemyslu so zásadným vplyvom na rozvoj daného hospodárskeho prostredia,“ uvádza rezort v dôvodovej správe.

Rezort v tejto súvislosti pripomína, že podpora audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom tzv. vratiek je v európskych štátoch bežnou formou podpory.

MOTO: To musíte vidieť. Citroën ukázal, aká je budúcnosť automobilizmu

„Štáty Európskej únie majú typicky sadzbu preplácania v rozmedzí 20 – 35 percent oprávnených nákladov s tendenciou ich zvyšovať,“ pripomína rezort a ako konkrétne príklady uvádza 35-percentnú dotáciu v Holandsku či Rumunsku (zvýšené v roku 2018), 30-percentnú dotáciu, ktorú schválili v roku 2018 v Maďarsku, či zvýšenie na 30 percent, ktoré je v schvaľovacom procese v Estónsku a Poľsku.

Návrhom zákona sa taktiež vytvára do budúcna možnosť pre MK ustanoviť alebo neustanoviť vo vykonávacom právnom predpise minimálnu sumu oprávnených výdavkov, ktoré musia byť v súvislosti s realizovaným filmovým projektom uhradené na to, aby bol takýto projekt podporený AvF v rámci podpory audiovizuálneho priemyslu.

V súčasnosti platná vyhláška ustanovuje minimálnu sumu týchto oprávnených výdavkov. Pri realizácii jedného celovečerného hraného, dokumentárneho či animovaného filmu alebo pri dokumentárnom či animovanom seriáli je povinný limit nastavený na 150.000 eur.

Ak ide o filmový projekt v podobe dvoch alebo troch hraných, dokumentárnych či animovaných filmov alebo TV seriálu, je minimálna suma, ktorá oprávňuje žiadať o spätnú 20-percentnú dotáciu, vo výške 300.000 eur. Uvedený limit zároveň nesmie presiahnuť 50 percent rozpočtu projektu.

Rada vlády pre digitalizáciu odobrila koncepciu nákupu IKT

V návrhu novelizovaného zákona sa upravuje aj nová kompetencia AvF, ktorá mu umožní zrušiť osvedčenie o registrácii filmového projektu, ak sa po vydaní osvedčenia o registrácii projektu preukáže, že filmový projekt nespĺňa všetky zákonom ustanovené kritériá.

V roku 2019 je podľa registrácie producentov a pripravovaných filmárskych projektov na Slovensku spĺňajúcich limity na spätnú dotáciu alokovaná na tieto účely suma vo výške 4,7 milióna eur.

Môže vás zaujímať

V ružomberských papierňach vznikne sto nových pracovných miest