Jednou vetou

Spolupráca Európskej komisie a Svetovej banky s PSK bude pokračovať

Ilustračné foto.

Foto: pixabay.com

Aktivity Európskej komisie a Svetovej banky v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov (Catching–up Regions) v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) budú pokračovať ďalší rok. V utorok v Prešove zástupcovia jednotlivých organizácií zhodnotili prvú etapu implementácie iniciatívy v PSK.

„Najväčší progres, ktorý sme zaznamenali za tento prvý rok implementácie iniciatívy dobiehajúcich regiónov, je určite v administratíve, riadení PSK, kde sa podarilo zvýšiť administratívnu kapacitu zapojením expertov Svetovej banky, Európskej komisie a, samozrejme, aj národných orgánov. Takisto si myslím, že sa zlepšila schopnosť plánovať investície,“ uviedol Andreas von Busch z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie. Zaznamenali i progres v inventarizácii všetkých verejných budov vo vlastníctve PSK a identifikovali, aké investície sú potrebné na zlepšenie ich energetickej efektívnosti.

„Ďalším komponentom, kde sa nám podarilo dosiahnuť veľa, je komponent geografických dát. Podarilo sa nám vypracovať, pripraviť a už aj spustiť platformu otvorených dát. Spustenie geoportálu je výsledkom úspešnej spolupráce medzi regiónom a akademickým sektorom z Prešovskej univerzity,“ vysvetlil Busch. Ako povedal, v týchto dňoch spúšťajú druhú fázu projektu, v rámci ktorej očakávajú dosiahnutie konkrétnych výsledkov na základe toho, čo identifikovali v rámci prvej fázy.

„Jedným z komponentov, v ktorom chceme veľmi výrazne pokračovať, je komponent reformy stredného školstva, pretože tam sme v dôležitej rozvojovej fáze, keďže sme identifikovali, aké sú potreby podnikateľského sektora,“ doplnil Busch.

Chcú sa zamerať na územie Polonín, kde sú už, ako povedal, vo fáze budovania infraštruktúrnych investícií. „Hovoríme o infraštruktúre, ako je napríklad pitná voda a oprava ciest. Snažíme sa zamerať na iný produkt cestovného ruchu, ktorý by bol odlišný, ako napríklad vo Vysokých Tatrách. Išlo by o koncept ‚rozptýleného‘ ubytovania, ktorý umožní zrekonštruovať staré domy na penzióny,“ vysvetlil Busch.

Niektorí opoziční poslanci chcú v systéme eKasa ešte navrhnúť zmeny

Podľa predsedu PSK Milana Majerského uplynulý rok bol obdobím spoznávania a nastavenia pomyselného zrkadla pre kraj. „Zistili sme, kde máme najväčšie slabiny a nedostatky a tam sme museli zabrať. Som presvedčený o tom, že ak dôjde k samotnej realizácii nastavených programov, tak ľuďom v kraji sa bude omnoho lepšie žiť, lebo oblasti, ktoré boli zasiahnuté, majú ten najlepší potenciál na to, aby sa rozvíjali a zlepšovali,“ povedal Majerský.

„Tak, už iba keď zoberieme konkrétnu oblasť, napríklad oblasť Polonín a samotného okresu Snina, tak v prípade, že by sa nám podarilo všetky veci dotiahnuť do konca, tak došlo by k rozvoju cestovného ruchu a turizmu ako takého, ale na druhej strane už iba tie základné životné potreby, ako je voda a kanál, tak financovať tieto najzákladnejšie a najľudskejšie potreby pre tento okres, pre tento región, kde 28 obcí je bez vody, by som povedal, že to by bol naozaj obrovský kus dobrej roboty,“ vysvetlil Majerský.  V ďalšej fáze projektu pribudne téma týkajúca sa marginalizovaných skupín, ktorá je podľa Majerského dôležitá pre kraj.

„Tam očakávam obrovský prínos vzhľadom na to, že sú Rómovia, ktorí nemajú pracovné návyky, hygienické návyky a vzdelávacie návyky. Toto by sme chceli nielen zadefinovať, lebo my o tom vieme, ale chceli by sme nájsť aj tú najlepšiu možnú cestu, ako túto oblasť zlepšiť,“ povedal Majerský.

„Úrad podpredsedu vlády schválil túto iniciatívu Komisie. Pristúpili sme k tomu veľmi myslím s potešením, pretože mali sme indície z Podkarpatského vojvodstva, že je to iniciatíva, ktorá pomôže riešiť konkrétne problémy regiónu. Úrad podpredsedu vlády, spolu so Svetovou bankou a Európskou komisiou a PSK je členom celého riadiaceho výboru, takže v podstate na dennej báze spolupracujeme na jednotlivých komponentoch,“ doplnil riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ladislav Šimko.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie