Jednou vetou

Spotrebiteľské ceny sa v októbri 2018 medziročne zvýšili o 2,5 %

Ilustračné foto

foto: TASR

V októbri 2018 sa v porovnaní s októbrom 2017 spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,5 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 6 %, reštaurácie a hotely o 3,9 %, rozličné tovary a služby o 2,8 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 2,4 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 2,3 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti, zdravotníctvo zhodne o 1,8 %, alkoholické nápoje a tabak, odevy a obuv zhodne o 1,7 %, vzdelávanie o 1 %, rekreácia a kultúra o 0,7 %, pošty a spoje o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny sa v októbri 2018 v porovnaní so septembrom 2018 v úhrne zvýšili o 0,1 %. Vzrástli ceny v odboroch odevy a obuv o 0,8 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,6 %, vzdelávanie, rozličné tovary a služby zhodne o 0,4 %, alkoholické nápoje a tabak, zdravotníctvo, reštaurácie a hotely zhodne o 0,2 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, rekreácia a kultúra zhodne o 0,1 %. Klesli ceny v doprave o 0,4 %, potravín a nealkoholických nápojov o 0,3 %. Na septembrovej úrovni zostali ceny za pošty a spoje.

Ceny elektriny a plynu pre koncových odberateľov v blízkom období narastú

V priemere za desať mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v októbri oproti septembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,1 %.

Poisťovňa zverejnila kalkulačku na určenie dôchodkového veku po 31. decembri

Index spotrebiteľských cien sa v októbri 2018 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov a za domácnosti dôchodcov zhodne o 2,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,4 %.

V priemere za desať mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov, za domácnosti dôchodcov zhodne o 2,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie