Jednou vetou

SPPK: Zámer zrušiť automatickú obnovu nájomných zmlúv sme výrazne kritizovali

Ilustračné foto

foto: TASR

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) od začiatku legislatívneho procesu vyjadrovala ostrý nesúhlas s niektorými pripravovanými zmenami v novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Uviedla to pre TASR hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v súvislosti s novelou zákona, účinnou od 1. mája 2018.

„SPPK od začiatku upozorňovala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, že úpravy v zákone môžu do poľnohospodárstva a produkcie potravín priniesť chaos a ohroziť stabilitu podnikateľského prostredia na trhu s pôdou. Výrazne sme kritizovali najmä zámer zrušiť automatickú obnovu nájomných zmlúv,“ zdôraznila Holéciová.

„Podľa nás vypustenie automatickej obnovy nájomných vzťahov bude mať výrazný negatívny vplyv na užívateľské vzťahy k pôde. Hovoríme o neúnosnej administratívnej aj finančnej záťaži poľnohospodárskych podnikov ako užívateľov pôdy. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, ktorú považujeme za dostatočnú a vyváženú, nová právna úprava neúmerne zaťaží jednu stranu nájomného vzťahu, a to nájomcu – poľnohospodársky podnik,“ podčiarkla.

Od 1. mája nadobudne platnosť novela zákona o nájme pôdy. Je pre farmárov klincom do rakvy alebo naopak novou výzvou?

Po novom budú podľa nej poľnohospodárske podniky nútené podrobne sledovať trvanie všetkých nájomných zmlúv a preukázateľným spôsobom predkladať prenajímateľom nové nájomné zmluvy. „V tejto súvislosti opätovne upozorňujeme na vysoký počet uzatváraných nájomných zmlúv. Jeden podnikateľský subjekt má bežne aj viac ako tisíc nájomných zmlúv. Rovnako sa obávame, že dôjde k ‚otváraniu‘ fungujúcich nájomných vzťahov, čo vytvorí predpoklady pre nepoctivé hospodárenie na pôde a kšeftovanie s pôdou,“ uviedla Holéciová.

„Opätovne preto zdôrazňujeme, že dôjde k výraznej administratívnej záťaži poľnohospodárskych podnikov, destabilizácii užívacích pomerov k poľnohospodárskej pôde a k zhoršeniu podnikateľského prostredia v agrosektore,“ poznamenala.

Podľa Holéciovej sa vytvoria podmienky na to, aby stabilných dlhoročných užívateľov pôdy vytláčali špekulanti s pôdou, či silné domáce alebo zahraničné investičné skupiny. „Vzhľadom na to, že podľa štatistík 86 % až 94 % plochy poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je obhospodarovaných na základe nájomných vzťahov, a poľnohospodárske podniky na Slovensku majú na pôdu, na ktorej hospodária, štandardne uzavretých stovky až tisíce nájomných zmlúv s vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy, považujeme vypustenie inštitútu automatickej obnovy nájomných vzťahov za výrazný destabilizujúci prvok s možnými celospoločenskými dosahmi, najmä ohrozenie potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti štátu či zamestnanosti v agrosektore,“ dodala.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie