Jednou vetou

Spracovatelia dreva nesúhlasia s riadením lesníctva rezortom životného prostredia

Ilustračná foto

foto: hlavne.sk

Zväz spracovateľov dreva SR je proti úprave kompetenčného zákona a presúvaniu riadenia

Slovenskí spracovatelia dreva nesúhlasia s riadením lesníctva rezortom životného prostredia. Vyplýva to zo stredajšej tlačovej správy Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD).

„Zväz spracovateľov dreva SR je zásadne proti úprave kompetenčného zákona a presúvaniu riadenia lesníckych činností pod rezort životného prostredia,“ uvádza sa v správe. Naopak, ZSD SR dlhodobo apeluje na vládne garnitúry, že iba zjednotenie lesníckych politík a zosúladenie legislatívnych dokumentov pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) garantuje trvalo udržateľné hospodárenie a ochranu v lesoch SR.

„Sme presvedčení, že opatrenia, na podporu zamestnávateľov, ktoré navrhuje Republiková únia zamestnávateľov výrazne odľahčia odvodovú a daňovú zaťaženosť všetkých firiem na Slovensku,“ uvádza ZSD SR a dodáva, že reálne vníma ohrozenie slovenskej ekonomiky a stavia sa zodpovedne vo vzťahu k zamestnancom svojich firiem. „Členské spoločnosti tvoria malé, stredné ale aj veľké spoločnosti, ktoré zamestnávajú celkom viac ako tritisíc ľudí, na ktorých sú v celom lesnícko – drevárskom sektore naviazané ďalšie desaťtisíce osôb,“ vysvetľuje ZSD SR, podľa ktorého je lesnícko-drevársky sektor (LDS) mimoriadne citlivý na zlé a neuvážené politické rozhodnutia. „Preto apelujeme na novú Vládu SR, aby dôkladne zvážila, aké opatrenia prijme v záujme ozdravenia našich lesov, ale zároveň zachovania krehkej stability LDS,“ vyzýva zväz.

Nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie efektívneho fungovania štátnych lesníkov je podľa názoru ZSD SR úplné odpolitizovanie podnikov štátnych lesov minimálne tým, že generálneho riaditeľa nebude menovať minister pôdohospodárstva, ale nezávislý orgán (napríklad komisia menovaná NR SR) a potvrdenie bude plénom NR SR. Pre zotrvanie vo funkcii musia byť stanovené merateľné kritériá. „Nemusíme príliš zdôrazňovať, že stav, v ktorom sa táto organizácia dnes nachádza, nie je dielom lesníkov, ale politikov. Tento princíp obsadzovania vedenia štátnych podnikov považujeme za nevyhnutný vo všetkých rezortoch,“ uzavrel Zväz spracovateľov dreva SR.

Môže vás zaujímať

Daňové priznania posunuté pre koronakrízu bude treba podať najneskôr do konca októbra