Jednou vetou

SR stále zápasí s regionálnymi rozdielmi aj dlhodobo nezamestnanými

Ilustračné foto

TASR

Slovensku sa už vlani podarilo splniť cieľ, ktorý bol stanovený v rámci stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti. Do roku 2020 mala miera zamestnanosti dosiahnuť 72 %. Tento cieľ podľa ministerstva práce bol splnený už vlani, keď dosiahla 72,4 % a v porovnaní s národným cieľom bola vyššia o 0,4 percentuálneho bodu.

Výzvou však stále zostávajú regionálne rozdiely, ako aj dlhodobo nezamestnaní. Konštatuje to ministerstvo práce v informácii o plnení Národnej stratégie zamestnanosti, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.

Naďalej pretrváva problém s dlhodobou nezamestnanosťou, ktorá by do roku 2020 mala klesnúť pod 3 %. „SR však prijala niekoľko aktívnych a pasívnych opatrení na riešenie nezamestnanosti konkrétnych zraniteľných skupín. Tieto opatrenia mali pozitívny vplyv,“ tvrdí ministerstvo.

Miera evidovanej nezamestnanosti v SR v máji klesla na 4,88 %

Zatiaľ, čo v roku 2013 bola miera dlhodobej nezamestnanosti na úrovni 10 %, do roku 2018 sa znížila na 4 %. „Na základe očakávaného vývoja na trhu práce do roku 2020 by sa mohla miera dlhodobej nezamestnanosti priblížiť stanovenému cieľu,“ očakáva rezort práce.

Z hľadiska počtu zatiaľ čo v roku 2017 bolo dlhodobo nezamestnaných 87.850, ku koncu minulého roka sa tento počet znížil na 67.549 ľudí, čo bol 39,78-percentný podiel z počtu 169.803 evidovaných uchádzačov o zamestnanie.

„Ide tak o výrazné medziročné zníženie podielu dlhodobo nezamestnaných o 5,14 %,“ vyčíslil rezort práce.

Ľudia budú mať menej starostí pri vybavovaní dávky v nezamestnanosti

Na Slovensku naďalej pretrvávajú aj regionálne rozdiely, ktoré majú za následok rozdielnu mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Vlani bola najvyššia nezamestnanosť v Prešovskom kraji a v okrese Kežmarok.

Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti bola v Trnavskom kraji a v okrese Hlohovec. Spomedzi okresov bolo najviac ľudí bez práce v Rimavskej Sobote. Ku koncu minulého roka úrady práce evidovali 73.890 voľných pracovných miest, z toho najviac predstavovali operátori a montéri strojov a zariadení.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie