Jednou vetou

ŠRVŠ žiada, aby univerzity dostali sľúbené financie na rekonštrukciu internátov

Ilustračné foto.

Foto: pixabay

Väčšina univerzít dodnes nedostala sľúbené financie na rekonštrukciu internátov v plnej výške. Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) žiada, aby bol dodržaný sľub a financie určené na tento zámer univerzity dostali. Informovala podpredsedníčka ŠRVŠ pre sociálne záležitosti Viktória Jakubovičová.

Vianoce s Huawei servisom budú štedré: Predĺžená záruka, ochrana displeja zadarmo a zľavy na opravu

Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR uviedol, že univerzity o finančné prostriedky určite neprídu.

„Ministerstvá sa vyhovárajú na pomalé čerpanie univerzít. Je však potrebné poukázať na to, že mnoho projektov čaká na zelenú formou finančnej garancie. Sme presvedčení, že keby bola úprimná snaha zo strany ministerstva financií peniaze pustiť, univerzity by dokázali pružnejšie reagovať na potreby študentov a zrýchliť potrebné rekonštrukcie,“ uviedla Jakubovičová.

Kvôli meškajúcej príprave verejného obstarávania na najväčšom internátnom komplexe v Bratislave sa držia financie, ktoré by univerzita mohla využiť na iné práce.

„Z dohodnutých 14 miliónov eur sme dostali len cca 3,1 milióna eur, ktoré však boli účelovo viazané na komplexnú rekonštrukciu Internátu Ľ. Štúra – Výškového bloku B. Táto viazanosť však brzdí ďalšie plánované práce,“ poznamenal Róbert Zsembera, ktorý bol v minulosti dočasne poverený riadením Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

ZSSK chce zabezpečiť nový predajný systém, cenu odhaduje na 14,4 milióna eur

Podľa neho by vysokým školám viac pomohlo, ak by alokované prostriedky neboli viazané na špecifikovaný, konkrétny účel, ale na účel rekonštrukcie internátov v správe vysokých škôl všeobecne.

Mnohí riaditelia vysokoškolských internátov avizovali, že majú zazmluvnené projekty už nad rámec poskytnutej dotácie a ďalšie projekty čakajú na finančnú garanciu. Nechápu, prečo sa financie zadržiavajú aj v prípadoch, kedy sú univerzity pripravené rekonštruovať. Jakubovičová dodala, že sa plánujú stretnúť s rektormi a kvestormi, aby spolu pripravili prehľad plánovaných rekonštrukcií.

MŠVVaŠ uviedlo, že rezort 8. novembra požiadal Ministerstvo financií SR o navýšenie rozpočtu na dofinancovanie zostávajúcej časti finančných prostriedkov na internáty v sume 11,5 milióna eur pre vysoké školy, okrem UK.

„Tá finančné prostriedky nateraz nepožaduje z dôvodu pozastavenia, respektíve prehodnotenia verejného obstarávania,“ ozrejmil rezort školstva.

Nemocnica v Malackách ruší poistencom Dôvery niektoré vyšetrenia a operácie

Ako doplnilo ministerstvo, s rezortom financií komunikuje ohľadom navýšenia rozpočtu. Finančné prostriedky by malo ministerstvo poskytnúť do konca roka na základe analýz čerpania doteraz pridelených finančných prostriedkov.

„V roku 2018 ministerstvo financií pridelilo na rekonštrukciu internátov 20 miliónov eur, z čoho ku koncu roku 2018 bolo vyčerpaných 7.769.487 eur, teda 39 percent,“ informovalo ministerstvo školstva.

V tomto roku bolo podľa ministerstva školstva na rekonštrukciu internátov pridelených ďalších 7,4 milióna eur, teda spolu 27,4 milióna eur, z čoho ku koncu roka 2019 je predpoklad čerpania 21.818.792 eur, teda 80 percent. Zároveň MŠVVaŠ uviedlo, že univerzity o finančné prostriedky určite neprídu.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie