Jednou vetou

Štát predstavil 13 opatrení na pomoc podnikateľom: Toto všetko pre nich navrhujú

Predseda strany SAS Richard Sulík, minister hospodárstva SR Peter Žiga a minister financií SR Ladislav Kamenický v Bratislave, 16. marec 2020.

Foto: SITA, Jana Birošová

Samostatne zárobkovo činné osoby by taktiež mohli dostať odklad platenia sociálnych a zdravotných odvodov, radikálne by sa mal zjednodušiť príspevok na udržanie pracovného miesta a zmenami by mali prejsť aj podmienky OČR.

Štát predstavil súbor 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť slovenským podnikateľom vysporiadať sa s dopadmi šírenia koronavírusu. „Snahou a cieľom je, aby výroba vo všetkých podnikoch ostala zachovaná a aby sme zabezpečili ich plynulú prevádzku,“ vyhlásil po pondelkom telekonferenčnom hovore s predstaviteľmi slovenského priemyslu minister hospodárstva Peter Žiga. Opatrenia by mali podľa jeho slov podnikateľom v aktuálne situácii zjednodušiť život.

Odloženie daňového priznania

Súčasťou opatrení by malo byť okrem iného odloženie podávania daňového priznania, a tym aj platby dane z príjmu za minulý rok pre všetkých daňovníkov na 30. júna tohto roku, ale napríklad aj odklad platenia splátok bankám. V tejto situácii minister naznačil, že sa rokuje o možnosti odpustiť bankám platenie bankového odvodu. Samostatne zárobkovo činné osoby by taktiež mohli dostať odklad platenia sociálnych a zdravotných odvodov, radikálne by sa mal zjednodušiť príspevok na udržanie pracovného miesta a zmenami by mali prejsť aj podmienky OČR.

Finančná pomoc pre podnikateľov

Minister financií Ladislav Kamenický zase požiadal finančnú správu o maximálnu ústretovosť najmä z pohľadu udeľovania sankcií. Pomôcť by podľa neho mala aj Slovenská záručná a rozvojová banka. Tá by mala podnikateľom poskytnúť bezúročné úvery v sume od 10 tis. eur do 350 tis. eur. Celkovo je pritom zatiaľ na túto pomoc vyčlenených 10 mil. eur, táto suma sa však podľa ministra bude pravdepodobne postupne dopĺňať.

Podnikatelia by sa mohli tešiť aj na úpravu možnosti odpisu daňovej straty, či predĺženie termínu na zaplatenie colného dlhu. Štát uvažuje aj nad možnosťou čerpania prostriedkov z eurofondov na krytie dopadov aktuálnej krízy, prijať chce aj opatrenie na zníženie cien elektriny. Štát by sa taktiež v najbližšej dobe nemal zameriavať na bežné kontrolovania podnikateľov. Žiga to objasnil tak, že ich cieľom je aktuálne firmám pomáhať a nie im strpčovať život. Ako podotkol, toto nie je „konečná stanica“, opatrenia podľa všetkého budú postupne pribúdať.

Škody sa teraz nedajú odhadnúť

Aktuálne pritom šéf rezortu hospodárstva nemá informácie o tom, že by ďalšie fabriky na Slovensku obmedzovali alebo prerušovali výrobu. Kvantifikovať celkového dopady šírenia koronavírusu na slovenskú ekonomiku sa podľa neho v súčastnosti nedá. „Sme na začiatku, tie dopady sa budu riešiť až po kríze,“ vyhlásil. Ako dodal minister financií, touto témou sa bude zaoberať Euroskupina. Naznačil však, že je to skôr otázka do budúcnosti, keďže situácia sa stále vyvíja.

Na rokovaní sa z dôvodu zabezpečenia kontinuity zúčastnil aj avizovaný nový minister hospodárstva Richard Sulík. Ten pripravované opatrenia označil za zmysluplne a rozumné, neplánuje ich rušiť, iba pri jednom až dvoch mal určité výhrady. Podľa neho by sa pomoc pre podnikateľov mala zamerať na štyri základné témy, a to zníženie prevádzkových nákladov, vykrývanie strát, „natiahnutie v čase“ a náhradu škody.

Na stretnutí bola prítomná aj najväčšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Podľa nej je už teraz zrejmé, že k určitým ekonomickým škodám príde. „Pre firmy je teraz kľúčové na tieto zmeny flexibilne reagovať. Zároveň po sfunkčnení NR SR, považujeme za nevyhnutné, aspoň na určité obdobie revidovať tzv. sociálne balíčky tak, aby to nemalo pre firmy fatálne následky,“ vyhlásil generálny sekretár asociácie Oto Nevický.

Pomoc v niekoľkých fázach

Asociácia priemyselných zväzov predstavené opatrenia víta, upozorňuje však, že zatiaľ sú na papieri a nie sú prerokované s príslušnými rezortmi. „Sú navyše veľmi všeobecné. Štát by mal postupovať systematicky a s časovým plánom,“ konštatuje generálny sekretár asociácie Andrej Lasz. Priemyselné zväzy navrhujú rozdeliť pomoc do troch etáp. V prvej je podľa nich nevyhnutné prijať opatrenia na čo najväčšie udržanie finančných prostriedkov na účtoch firiem, vďaka ktorým budú môcť rozbehnúť výrobu a udržať si zákazky, keď sa život v krajine vráti do starých koľají. Ide napríklad o odloženie platieb a prípadné neskoršie odpustenie zdravotných a sociálnych odvodov, posunutie splatnosti dane z príjmu či zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu.

Inšpirácia z Dánska

„Vzhľadom na závažnosť potenciálnych, ale veľmi pravdepodobných dopadov, navrhujeme vo fáze dva zvolať čo najskôr zasadnutie novozvoleného parlamentu a prijať osobitný zákon, ktorý by výrazne prispel k zmierneniu dopadov odstávok. Opatrenie navrhujeme po vzore Dánska a Belgicka, kde vláda pokryje súkromným spoločnostiam 75 % platov v maximálnej výške 3 077 eur na obdobie troch mesiacov výmenou za záväzok, že spoločnosti nebudú prepúšťať,“ priblížil Lasz. Nakopon navrhuje asociácia vytvoriť špecifický úverový produkt na udržanie chodu firiem. Podľa zamestnávateľov v priemysle je potrebné, aby štát začal rokovať s bankami o poskytovaní bezúročných úverov pre firmy na prekonanie problémov so zastavením a opätovným naštartovaním výroby. Ručiteľom by mohol byť práve štát.

Môže vás zaujímať

Prevádzkovatelia gastro prevádzok veria v skorú pomoc od štátu, inak skrachujú